GRY
 
 

Kangurowanie

kangurowanie

W dbałości o prawidłowy rozwój Stsoujemy jako jeden z

Kangurowanie
To cała procedura – keidy j¨ż możemy wyjąć dziecko z inkubatora, podłączonego zwykle jeszcze do różńych czujnikó wi położyć w samej pieluszcze na goołej skórze między 

Żeby poczuła do tyk, ciepło. Kan

KOntakt między dzieckiem a matką jest neizwykle ważny. Tak bliski – a bliższy już w tym momencie być nie może. 
Doładuj
Przeładuj