karmienie piersią

Karmienie piersią to naturalny sposób żywienia niemowląt. Pokarm matki dostarcza wszystkich potrzebnych dziecku do rozwoju składników. Do końca 6. miesiąca życia mleko mamy najlepiej zaspokaja potrzeby niemowlęcia, potem zalecane jest dalsze karmienie naturalne oraz wprowadzanie pokarmów stałych.