Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły
fot. Adobe Stock

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?

Według prawa dziecko może samo poruszać się po drodze, dopiero gdy skończy 7 lat. Jednak nawet w przypadku, kiedy dziecko samo wraca ze szkoły – musisz zadbać o jego bezpieczeństwo.
Joanna  Biegaj
Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły
fot. Adobe Stock
Dziecko może zacząć samo chodzić i wracać ze szkoły, kiedy ma skończone 7 lat i jest już na tyle dojrzałe psychicznie, by odpowiedzialnie iść chodnikiem i przechodzić przez jezdnię w dozwolonym miejscu. Dodatkowo szkoła może wprowadzić w swoim statucie odpowiedni zapis, który określa od kiedy uczniowie mogą wracać sami do domu (za pisemną zgodą rodzica), a kiedy mogą wracać np. pod opieką starszego rodzeństwa. Przepisy prawa drogowego mówią, że dziecko od siódmego roku życia może samodzielnie poruszać się po drodze. Nie oznacza to jednak, że rodzice, nauczyciele lub opiekunowie nie powinni troszczyć się o jego bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły lub powrotu z niej - ciąży na nich ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Spis treści
  1. Kiedy dziecko może samo chodzić do szkoły?
  2. Obowiązek odprowadzania dziecka do szkoły
  3. Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły?

Kiedy dziecko może samo chodzić do szkoły?

Przepisy o ruchu drogowym mówią, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze siódmego roku życia nie może samo korzystać z drogi, musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub dziecka, które skończyło już 10 lat (nie dotyczy to strefy zamieszkania, ani drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych - czyli sytuacji, kiedy szkoła znajduje się np. na osiedlu, na którym mieszka uczeń i droga jest wyłączona z ruchu kołowego). Jest jednak jeden wyjątek – dziecko nie powinno samo chodzić do szkoły i ze szkoły, jeśli nie jest na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Musisz mieć pewność, że twoje dziecko podoła temu, by bezpiecznie przemierzyć całą trasę. Na wniosek rodzica dziecko może odbierać starsze rodzeństwo (jeśli ma skończone 10 lat) lub inni opiekunowie, np. babcia, ciocia.

Pamiętaj, że wiele zależy również od wewnętrznych wytycznych w szkole, a także statutu danej placówki. Może się np. okazać, że szkoła nie zezwala uczniom pierwszych klas wracać ze szkoły bez opieki osoby pełnoletniej.
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.

Obowiązek odprowadzania dziecka do szkoły

Rodzice mają obowiązek odprowadzania dziecka do szkoły, jeśli nie skończyło ono siedmiu lat lub nie jest na tyle dojrzałe, by poradzić sobie samodzielnie. Art. 89 kodeksu wykroczeń mówi, że „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Kara grzywny może wynosić nawet 5 tysięcy złotych. W zależności od okoliczności przepis dotyczy nie tylko rodziców, ale również np. nauczycieli, pod których opieką znajduje się dziecko.

Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły?

Przede wszystkim musisz ocenić jego świadomość w kwestii zagrożeń panujących na drodze. Porozmawiaj z dzieckiem o wszystkich niebezpieczeństwach, jakie mogą go spotkać. Dokładnie wytłumacz, jak musi reagować w sytuacjach kryzysowych. Dobrym pomysłem jest także, żebyś kilka razy przećwiczyła z dzieckiem drogę „w tę i z powrotem” i obserwowała, jak maluch sobie radzi. Koniecznie też naucz dziecko zasad bezpiecznego poruszania się chodnikiem, na przejściach dla pieszych itd. Nie wystarczy jednak, że mu o tym opowiesz - musisz sprawdzić podczas różnych wyjść z domu, czy dziecko rzeczywiście zna te zasady i czy je stosuje.

Zobacz także: 
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy