GRY

Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego – czy należy się zasiłek macierzyński?

Kolejna ciąża nie przerywa urlopu wychowawczego. Urodzenie dziecka w tym czasie uprawnia mamę do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.
kobieta w ciąży, dziecko, ciąża
fot. © zmijak - Fotolia.com

Ochrona podczas urlopu wychowawczego

Urodzenie dziecka podczas urlopu wychowawczego nie przerywa go. Podczas ciąży oraz po urodzeniu dziecka, kobieta nadal przebywa na urlopie wychowawczym. Oznacza to, iż przysługuje jej wówczas ochrona przewidziana w Kodeksie pracy.
Jak stanowi art. 1861 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest niedopuszczalne.
Wyjątkiem jest tu możliwość rozwiązania umowy o pracę w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim Kodeksu pracy. Oznacza to, iż przesłanką uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę może być również przeprowadzone przez pracodawcę zatrudniającego więcej niż 20 pracowników zwolnienie grupowe lub indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników.

Polecamy:  Wniosek o urlop wychowawczy – wzór do druku
Redakcja poleca: Urlop wychowawczy – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu wychowawczego.

Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego uprawnia mamę do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego. W praktyce długość otrzymywania zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od tego czy urlop wychowawczy zakończy się po okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego czy podczas tego okresu.

Wydrukuj też: Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 159).

Warto wiedzieć: Czy urlop wychowawczy jest płatny?
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Internetowa szkoła rodzenia

Przygotowania do porodu