Komu przysługuje 500 plus na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko, musisz spełnić odpowiednie kryterium. Tak będzie tylko do 1 lipca, gdyż wtedy zmienią się przepisy i od tej daty wszystkie dzieci w Polsce będą otrzymywać to świadczenie. Sprawdź, czy twojej rodzinie należy się 500 plus.
Karolina Stępniewska
500 plus na pierwsze dziecko
fot. Adobe Stock


Zgodnie z obowiązująca od 3 lat ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500 plus przyznawane jest na drugie dziecko i kolejne w rodzinie. Na pierwsze dziecko przysługuje tylko w ściśle określonych przepisami przypadkach. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Zobacz jakie.

Komu przysługuje 500 plus na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko lub na jedynaka, miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać:
 
 • 800 złotych w przypadku dziecka zdrowego lub
 • 1200 złotych w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dlatego wypełniając wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko, musisz pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód rodziny oraz o wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk – w przeciwnym razem będziesz wzywana do uzupełnienia wniosku i później otrzymasz pieniądze.
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Jak obliczyć dochód do 500 plus na pierwsze dziecko?

Bez względu na to, czy ubiegasz się o 500 złotych na pierwsze dziecko lub jesteś rodzicem tylko jednego dziecka, musisz spełniać kryterium dochodowe. Aby prawidłowo obliczyć dochód do 500 plus, musisz wziąć pod uwagę:
 
 • dochód (nie przychód!) z poprzedniego roku - tu wlicza się też np. zasiłek macierzyński i kosiniakowe;
 • możliwą utratę dochodu - np. strata pracy, pójście na urlop wychowawczy, zawieszenie lub ukończenie działalności gospodarczej;
 • ewentualne uzyskanie dochodu - np. rozpoczęcie pracy, otrzymanie świadczenia rodzicielskiego.

Co dołączyć do wniosku o 500 plus na 1 dziecko?

Składając wypełniony wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko, pamiętaj o dołączeniu potrzebnych dokumentów:
 
 • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie o innych dochodach, w tym otrzymywanych świadczeń rodzinnych;
 • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach w przypadku rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Możesz to zrobić:
 
 • przez internet - za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej "Emp@tia", systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany;
 • osobiście złożyć dokument w urzędzie miasta, gminy czy w ośrodku pomocy społecznej;
 • przesłać do gminy wypełniony wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Pamiętaj, że dokumenty do wniosku o 500 plus nie są potrzebne przy ubieganiu się o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko.


500 plus na pierwsze dziecko od lipca 2019 - zasady i warunki

Zgodnie z przygotowanymi przez rząd zmianami w programie 500 plus, od 1 lipca 2019 roku świadczenie będzie wypłacane również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody rodziny. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku 500 plus będzie można składać tak jak dotychczas:
 
 • w formie elektronicznej - od 1 lipca 2019 roku;
 • papierowej - od 1 sierpnia 2019 roku.

Przy okazji nowelizacji przepisów rząd chce uprościć składanie wniosków i przyznawanie pieniędzy. W myśl proponowanych zmian:
 
 • rodzice będą mieć 3 miesiące na zgłoszenie wniosku (obecnie wniosek musisz złożyć w miesiącu, w którym dziecko się urodziło) bez ryzyka utraty świadczenia za pierwsze miesiące;
 • prawo do 500 plus nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko (do tej pory z tego powodu samotne mamy często z dużym opóźnieniem otrzymywały pieniądze);
 • pieniądze otrzymają również dzieci umieszczone w placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego - do tej pory 500 plus w postaci dodatku wychowawczego przyznawano tylko rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego;
 • zachowana będzie ciągłość wypłaty 500 plus drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane - obecnie prawo do świadczenia wygasa i nie przechodzi automatycznie na drugiego rodzica, musi on złożyć swój wniosek.

Kiedy wypłata 500 plus na pierwsze dziecko?

Wypłaty 500 plus na nowych zasadach na pierwsze dziecko ruszą wraz z 1 lipca 2019 roku. W sytuacji, gdyby wskutek zmiany przepisów doszło do jakichkolwiek opóźnień, rząd zapewnia, że maksymalnie we wrześniu każdy otrzyma należne pieniądze z wyrównaniem za lipiec i sierpień - czyli każda rodzina pobierze 1500 złotych.
 


 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Hej Mamy! Nasze święto już w tę niedzielę!!!

Jaką jesteś mamą?