GRY
 
 

Komu przysługuje 500 + na pierwsze dziecko?

Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie. Do wniosku o 500+ na jedno dziecko musisz dołączyć odpowiednie dokumenty. Sprawdź, czy twojej rodzinie należy się to świadczenie.

Komu przysługuje 500+ na pierwsze dziecko
fot. Fotolia
500+ na pierwsze dziecko przysługuje tylko w ściśle określonych przepisami okolicznościach. Program rodzina 500 + zakłada bowiem, że 500 zł przyznawane jest na drugie dziecko (i kolejne). Jednak także rodzice jedynaków mogą ubiegać się o świadczenie 500 zł na dziecko, jeśli dochód miesięczny rodziny nie przekracza 800 zł na osobę. Dotyczy to również rodzin, w których jest więcej niż 1 dziecko.

Komu przysługuje 500 plus na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko (lub na jedynaka), miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać 800 zł w przypadku dziecka zdrowego lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Wypełniając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko, musisz pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód oraz o wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk – w przeciwnym razem będziesz wzywana do uzupełnienia wniosku i później otrzymasz pieniądze.
Redakcja poleca: Mamy rezygnują z pracy. Czy to efekt programu Rodzina 500+?
Eksperci rynku pracy przyznają, że coraz więcej kobiet korzystających z programu Rodzina 500+ woli zostać z dziećmi w domu, niż pracować za kwotę podobną do świadczenia przy dwójce lub trójce dzieci.

Jak obliczyć dochód do 500 plus na pierwsze dziecko?

Bez względu na to, czy ubiegasz się o 500 zł na pierwsze dziecko lub jesteś rodzicem tylko jednego dziecka, musisz spełniać kryterium dochodowe. Aby prawidłowo obliczyć dochód do 500+, musisz wziąć pod uwagę:
  • dochód (nie przychód!) (tu wlicza się też np. zasiłek macierzyński i kosiniakowe);
  • ewentualną utratę dochodu;
  • ewentualne uzyskanie dochodu.

Co dołączyć do wniosku o 500 plus na 1 dziecko?

Składając wypełniony wniosek o 500+ na pierwsze dziecko, pamiętaj o dołączeniu potrzebnych dokumentów, m.in:
  • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i o innych dochodach, w tym innych świadczeń rodzinnych i dochodach z gospodarstwa rolnego;
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach (przy zryczałtowanym podatku dochodowym); 
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego). 
Pamiętaj, że dokumenty do wniosku o 500+ nie są potrzebne przy ubieganiu się o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko.

Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj