zabawa dzieci, radość, emocje,
fot. Fotolia

Konkurs "Jak twórczo bawić się z dzieckiem?" - wyniki

Weź udział w konkursie i wygraj tablet lub jedną z dziesięciu zabawek z serii Friends on the Move.
zabawa dzieci, radość, emocje,
fot. Fotolia
Zwycięzcami w konkursie  "Jak twórczo bawić się z dzieckiem?" są:

Nagroda główna:
ankad21

Nagrody II stopnia:
1. majusia0
2. mama-asialm
3. basia3
4. kowbeata
5. MartaZet
6. egancarz
7. onca22
8. agf
9. anula220
10. niezmienna  
 
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Do laureatów w wiadomości na profilu forum zostanie na wysłana informacja z prośbą o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

Zadanie konkursowe:
Podziel się z nami pomysłami na zabawę z dzieckiem. Zamieść zdjęcie pokazujące, jak twórczo bawisz się ze swoim dzieckiem i wygraj super nagrody od dystrybutora interaktywnych zabawek z serii „Friends on the Move”, firmy Wader-Woźniak.

Konkurs trwa od 26 maja do 9 czerwca 2014 r.

Wejdź na forum, by wziąć udział w konkursie

Nie masz jeszcze konta na forum? Zarejestruj się tutaj!

Nagrody:


 
Zabawki z serii Friends on the Move™ produkowane są z wysokiej jakości miękkiego tworzywa.  Elementy zestawu nie odkształcają się w czasie zabawy, nie wchłaniają wody, a dodatkowo są odporne na działanie promieni słonecznych (kolory nie blakną, a grafika nie traci wyrazistości), dzięki czemu doskonale sprawdzają się w czasie zabawy zarówno w domu, jak i na podwórku czy w wodzie.
W serii zabawek Friends on the Move™ dostępne są pojedyncze autka oraz zestawy, takie jak: dom, zamek, policja, stacja benzynowa, farma, straż pożarna. Zestawy można ze sobą łączyć, budując całe miasteczko! Duże elementy i elastyczny, miękki materiał, sprawiają, że są one bezpieczne nawet dla najmłodszych.
Dodatkowo dzięki pobraniu darmowej aplikacji na telefon czy tablet dzieci mogą zobaczyć przyjaciół w ruchu i zmieniać kolory ich pojazdów. Patrz poniżej:Dystrybutorem zabawek z serii „Friends on the Move” w Polsce jest


Regulamin konkursu >>

Regulamin konkursu "Jak twórczo bawić się z dzieckiem?"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jak twórczo bawić się z dzieckiem?" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
Nagroda główna – tablet firmy KIANO ufundowany przez firmę Wader-Woźniak
10 x nagrody pocieszenia – zabawki z serii Friends on the  Move firmy Wader-Woźniak.


1.7. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest firma PPH Wader-Woźniak, ul. Rudna 30, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie www.forum.babyonline.pl
2.2 Konkurs będzie trwał od 26 maja do 9 czerwca 2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy do 15 czerwca 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polega na zamieszczeniu na forum babyonline.pl zdjęcia obrazującego pytanie konkursowe „Jak twórczo bawić się z dzieckiem?”. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
3.2. Laureatem Nagrody Głównej Konkursu zostanie osoba, której zdjęcie zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawszą spośród nadesłanych w Konkursie Zgłoszeń. Kolejne dziesięć zgłoszeń uznanych za najciekawsze otrzyma Nagrodę pocieszenia. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 15 czerwca 2014 roku.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej na forum babyonline.pl do 15 czerwca 2014 roku. 

4.3. Przyrzekający nagrody oświadcza, że wartość Nagród konkursowych przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko"

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

Oceń artykuł

Ocena 5 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy