Angry birds z... jabłka - konkurs "Mój ulubiony Angry Birds"/ Babyonline.pl
fot. Fotolia

Konkurs "Mój ulubiony Angry Birds" - WYNIKI

Weź udział w konkursie "Mój ulubiony Angry Birds" i wygraj pluszaka Angry Birds oraz książeczki- łamigłówki dla swojego dziecka.
Angry birds z... jabłka - konkurs "Mój ulubiony Angry Birds"/ Babyonline.pl
fot. Fotolia
Uwaga! Znamy laureatów konkursu "Mój ulubiony Angry Birds".
Zestawy z dużym pluszakiem Angry Birds + 2 książeczki "Angry Birds otrzymują:
 • magdalenawk
 • Basia_H
 • paula-28
 • testolandia
 • marisep

Zestawy z małym pluszakiem Angry Birds (+ 2 książeczki "Angry Birds) otrzymują:
 • zaneta165
 • egancarz
 • panimama
 • kanarekx
 • bea79
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Lubicie Angry Birdsy – my uwielbiamy! I dlatego mamy dla was ciekawy, plastyczny konkurs, w którym można wygrać książeczki oraz maskotkę Angry Birds.

Zadanie konkursowe: 
Narysuj lub zrób (technika dowolna) wspólnie z dzieckiem waszego ulubionego Angry Birdsa, a następnie sfotografujcie swoją pracę i zgłoście zdjęcie do konkursu.

Nagrody:
 • 5 zestawów: duży pluszak Angry Birds + 2 książeczki "Angry Birds. Kolekcja łamigłówek" (w tym super plakat)
 • 5 zestawów: mały pluszak Angry Birds + 2 książeczki "Angry Birds. Kolekcja łamigłówek" (w tym super plakat)


Ważne! W zestawie będą książeczki-łamigłówki numer 33 i 34.

Książeczki "Angry Birds. Kolekcja łamigłówek" to wyjątkowa kolekcja książeczek dla dzieci. Dzięki nim twoje dziecko nauczy się koncentracji, rozwinie wyobraźnię i zdolności manualne. W każdym numerze znajdziecie: trójwymiarową figurkę z bohaterem Angry Birds (do złożenia), kolorowe naklejki do kolekcjonowania w albumie (i nie tylko).  Książeczki ukazują się w kioskach co dwa tygodnie w środy.

Więcej na stronie wydawcy: Papilon.pl
 

Konkurs trwa w dniach: 4-18.12.2015

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Regulamin konkursu"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Mój ulubiony Angry Birds" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").


1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.


1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.


1.6. Wyłonimy 10 laureatów. 5 laureatów dostanie zestaw, w skład którego wchodzi duży pluszak Angry Birds oraz dwie książeczki "Angry Birds. Kolekcja łamigłówek" (w tym super plakat). Kolejnych 5 laureatów otrzyma zestaw, w skład którego wchodzą: mały pluszak Angry Birds oraz dwie książeczki "Angry Birds. Kolekcja łamigłówek" (w tym super plakat).

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony 4 grudnia 2015 r. na stronie internetowej babyonline.pl i forum babyonline.pl

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polega na dodaniu do galerii konkursowej zdjęcia dziecka będącego ilustracją hasła "Mój ulubiony Angry Birds".
3.2. Laureatami konkursu zostanie 10 osób, których zdjęcia jury uzna za najciekawsze.

 Wyniki ogłosimy 22 grudnia 2015 r.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.


3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


3.6. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1. Laureaci wyłonieni zostaną 22 grudnia 2015 r.


4.2. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej. 


4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.


4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ) wskazany przez laureata w profilu ja.w. polki.pl, terminie 28 dni od dnia ogłoszenia wyników, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania  10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu. W przypadku w którym Laureat nie podał (w momencie przystąpienia do konkursu)  adresu w profilu ja.w.polki.pl – prawo do nagrody wygasa.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.


4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.


4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@babyonline.pl w treści podając nazwę konkursu "Mój ulubiony Angry Birds".


5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Mój ulubiony Angry Birds".


5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.


5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.


5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.


5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Jak zrobić zajączka wielkanocnego z jajka? Zobacz film!
W tym roku zamiast pisanek zrób włóczkowe zajączki z jajek. Zobacz film z instrukcją i zaproś dziecko do wspólnej zabawy.

Ocena (1 ocena)

5.0

Zobacz także

Popularne tematy