Dziecko podczas zabawy na śniegu
fot. © Alliance - Fotolia.com

Konkurs "Wesoła zima z Ziajką" - wyniki

Rozstrzygnęliśmy konkurs na "Wesoła zima z Ziajką". Zobacz, kto wygrał zestaw kosmetyków firmy Ziaja.
Dziecko podczas zabawy na śniegu
fot. © Alliance - Fotolia.com
Konkurs "Wesoła zima z Ziajką" został rozstrzygnięty. Wybór nie był łatwy - otrzymaliśmy wiele zgłoszeń z bardzo kreatywnymi pomysłami, jak spędzić  czas z dzieckiem, gdy na dworze śnieg i mróz. Wybraliśmy 15 laureatów, który otrzymają zestawy kosmetyków marki Ziaja. Zwycięzcami konkursu są:
 • mikaa997
 • Monia123
 • Doti83
 • kajka89
 • aguuusia
 • 27otsifem
 • seweryneczek
 • zoooja1988
 • paulina-da
 • beatrix1234
 • marzena17
 • mamula104
 • alice139
 • hannex38
 • bella169
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!


Dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu i nie ma dla nich znaczenia, czy na zewnątrz są temperatury dodatnie czy ujemne. Jednak dla ich skóry ma. Zarówno w lecie, gdy słońce mocno operuje, jak i zimą, gdy mróz "chwyta" za policzki, twarz dziecka powinna być odpowiednio zabezpieczona.

Ziajka już od pierwszych chwil życia twojego dziecka troszczy się o zdrową pielęgnację i wspomaga naturalne funkcje delikatnej skóry. Przebadane klinicznie, bezpieczne i skuteczne preparaty Ziajka powstały w oparciu o długoletnie doświadczenie w opracowywaniu kosmetyków dla dzieci i niemowląt oraz we współpracy ze specjalistami w dziedzinie pediatrii, dermatologii, alergologii i stomatologii.  Linia obejmuje produkty do kąpieli, codziennej pielęgnacji w domu i na spacerze oraz higieny jamy ustnej już od pierwszego ząbka.

Jeśli masz sprawdzony sposób, jak kreatywnie spędzić czas z dzieckiem, gdy na dworze śnieg i mróz - podziel się nim z nami. Autorzy najciekawszych propozycji wygrają jeden z 15 zestawów kosmetyków firmy Ziaja z serii Ziajka.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest 15 zestawów kosmetyków firmy Ziaja (seria Ziajka).
 
 

W skład zestawu wchodzą: 
 • Ziajka płyn do kąpieli i niemowląt natłuszczający 370 ml
 • Ziajka kremowe mydło dla dzieci hypoalergiczne 270 ml
 • Ziajka żel do mycia ciała i włosów hypoalergiczny 400 ml
 • Ziajka mleczko do ciała dla dzieci i niemowląt 300 ml
 • Ziajka krem z filtrem SPF 6 dla dzieci i niemowląt ochronny 50 ml
 • Ziajka krem do pielęgnacji dzieci i niemowląt 50 ml
Redakcja poleca: Fakty i mity o pielęgnacji włosów dziecka
Jak często myć dziecku włosy? Czy podcinanie włosów pływa na ich wzrost? Sprawdź porady eksperta dotyczące właściwej pielęgnacji włosów przedszkolaka.

Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
2. Aby wziąć udział w testowaniu musisz:
    a.    mieć konto w systemie ja.w.polki.pl z podanym aktualnym adresem na terenie Polski*, pod który wyślemy nagrody w przypadku wygranej. Osoby, które nie będą miały wpisanego adresu nie będą brane pod uwagę w wysyłce. Ważne! Adres będzie widoczny tylko dla użytkownika i osoby koordynującej przesyłkę produktów.
    b.    napisać swoje sposoby na kreatywne spędzenie czasu z dzieckiem, gdy na dworze śnieg i mróz - na forum Babyonline.pl, w założonym przez redakcję wątku. (Uwaga! Zgłoszenia mailowe ani wpisy w komentarzach pod artykułem nie będą brane pod uwagę).
3. Konkurs będzie trwał od 3 grudnia do 16 grudnia 2014 r.
4. Wyniki konkursu ogłosimy 21 grudnia 2014 r.
5. Laureatów konkursu wybierze redakcja.

Jeśli chcesz się zarejestrować na forum, skorzystaj z formularza na ja.w.polki.pl.

Swój udział w konkursie zgłoś w wątku konkurs "Wesoła zima z Ziajką".

Regulamin konkursu na drugiej stronie.Regulamin konkursu "Sprawdzone sposoby na zimową pielęgnację dziecka"
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sprawdzone sposoby na zimową pielęgnację dziecka" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody – każdy z laureatów otrzyma jedną z poniższej puli nagród: 15 zestawów kosmetyków firmy Ziaja (seria Ziajka). W skład jednego zestawu wchodzą: płyn do kąpieli i niemowląt natłuszczający, kremowe mydło dla dzieci hypoalergiczne, żel do mycia ciała i włosów hypoalergiczny, krem do pielęgnacji dzieci i niemowląt, mleczko do ciała dla dzieci i niemowląt, krem z filtrem SPF 6 dla dzieci i niemowląt ochronny.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Babyonline.pl i przeprowadzony na stronie http://forum.babyonline.pl/forum/
2.2 Konkurs będzie trwał od 3 grudnia do 16 grudnia 2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy 21 grudnia 2014 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs będzie polegać na napisaniu sprawdzonych sposobów na zimową pielęgnację dziecka. Laureatów konkursu wybiera redakcja portalu Babyonline.pl
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie  osób 15 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez redakcję za najciekawsze.
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 21 grudnia 2014 roku.
4.2. Lista laureatów zostanie ogłoszona w artykule konkursowym portalu Babyonline.pl.
4.3. W przypadku, gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10% wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.2, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w systemie ja.w.polki.pl w terminie 28 dni, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10% na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku danych adresowych w systemie ja.w.polki.pl  podanych przez laureata, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Sprawdzone sposoby na zimową pielęgnację dziecka".
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Sprawdzone sposoby na zimową pielęgnację dziecka".
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy