Milość, rodzeństwo, wyjatkowy moment - konkurs na babyonline.pl "Ulubiony moment dnia"
fot. Fotolia

Konkurs „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem” - wyniki

Weź udział w naszym konkursie „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem” i wygraj jeden z trzech zestawów kosmetyków dla dziecka.
Milość, rodzeństwo, wyjatkowy moment - konkurs na babyonline.pl "Ulubiony moment dnia"
fot. Fotolia
Uwaga! Ogłaszamy zwycięzców konkursu "Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem". 
Nagrody otrzymują:
  • loozak11
  • sylwia181988
  • 27otsifem
Jaki jest Wasz ulubiony moment dnia spędzanego z dzieckiem? Czy to chwila, gdy wasz maluszek się budzi lub gdy karmicie go piersią? A może podczas posiłku, gdy dzieli się z wami swoim jedzeniem lub gdy wyrzuca wasze rzeczy w półek i patrzy na was przepraszającym wzrokiem "Przepraszam sprzątam, ale jeszcze nie wszystko wyrzuciłem"? Czekamy na wasze zdjęcia!

Zadanie konkursowe:

Dodajcie do naszej galerii na forum zdjęcie, które najlepiej pasuje do hasła przewodniego „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem”. 

Ważne! Prawo do nagrody mają osoby, które - zgodnie z regulaminem - wpiszą w profilu ja.w.polki.pl adres, pod który w przypadku wygranej wyślemy nagrodę.

Weź udział w konkursie
Redakcja poleca: Czy wody płodowe mogą odejść bez skurczów, wyjaśnia ginekolog [WIDEO]
Odejście wód płodowych przed pojawieniem się skurczów porodowych to jeszcze nic niepokojącego. Gdy wody płodowe odejdą, warto jednak się pospieszyć i jechać do szpitala, nawet jeśli skurcze wciąż nie występują. Dlaczego to ważne − tłumaczy ginekolog.

Nagrody3 zestawy kosmetyków marki Skarb Matki. 

W skład jednego zestawu wchodzą:
Konkurs trwa w dniach: od 26.01 do 9.02.2016 r.

Regulamin konkursu"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem” (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").


1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.


1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.


1.6. Każdy z 3 laureatów konkursu otrzyma zestaw kosmetyków marki Skarb Matki. W skład zestawu wchodzą: Balsam-emolient Balbinek, Oliwka pielęgnacyjna z olejkiem ze słodkich migdałów, Krem na zimę dla niemowląt, Mleczko dla niemowląt i dzieci, Płyn do kąpieli z oliwką, Pomadka ochronna do ust o zapachu malinowym, Krem zdrowa pupka, Żel antybakteryjny do rąk. 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony 26 stycznia 2016 r. na stronie internetowej babyonline.pl i forum babyonline.pl

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polega na dodaniu do galerii konkursowej zdjęcia dziecka będącego ilustracją hasła  „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem”.
3.2. Laureatami konkursu zostaną 3 osoby, których zdjęcia jury uzna za najciekawsze.

 Wyniki ogłosimy 16 lutego 2016 r.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.


3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


3.6. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1. Laureaci wyłonieni zostaną 16 lutego 2016 r.


4.2. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej. 


4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.


4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ) wskazany przez laureata w profilu ja.w. polki.pl, terminie 28 dni od dnia ogłoszenia wyników, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania  10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu. W przypadku w którym Laureat nie podał (w momencie przystąpienia do konkursu)  adresu w profilu ja.w.polki.pl – prawo do nagrody wygasa.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.


4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej (dane należy wpisać w profilu ja.w.polki.pl), prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.


4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@babyonline.pl w treści podając nazwę konkursu  „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem”.
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs  „Ulubiony moment dnia spędzonego z dzieckiem”.


5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.


5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.


5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.


5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy