zdrowe śniadanie dla dziecka
fot. © Mara Zemgaliete - Fotolia.com

Konkurs "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka" - wyniki

Rozstrzygnęliśmy konkurs na "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka". Zobacz, kto wygrał tablet firmy Lenco CoolTab-70.
zdrowe śniadanie dla dziecka
fot. © Mara Zemgaliete - Fotolia.com

Konkurs na "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka" został rozstrzygnięty. Wybór nie był łatwy - dostaliśmy wiele zgłoszeń. Wszystkie były bardzo ciekawe. Jednak nagroda była jedna, więc musieliśmy wybrać jednego laureata. Została nim pani Aneta Mrozik, która przesłała przepis "Zdrowe i pełne witamin śniadanie". Serdecznie gratulujemy!

Nagroda


Nagrodą w tym konkursie jest lekki, siedmiocalowy tablet Lenco CoolTab-70 z kolorową ochronną obudową, z systemem Android™ 4.0, 4GB pamięcią wewnętrzną (rozszerzalną do 32 GB) i pre-instalowaną aplikacją Kido’z (dzięki niej twoje dziecko będzie miało dostęp tylko do zabezpieczonej zawartości). *
Redakcja poleca: Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"
Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"

Zasady konkursu:

1.    Aby wziąć udział w konkursie "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka", należy dodać za pomocą aplikacji "Dodaj przepis" przepis oraz zdjęcie potrawy czy potraw na śniadanie dla dziecka.
2.    Przepis musi się zawierać składniki potrawy oraz instrukcję, jak ją przygotować. Warunkiem koniecznym jest dodanie zdjęcia potrawy. Ważne, przy opisie potrawy dopisać adres mailowy, na jaki mamy pisać w razie wygranej, a w tytule dopisać słowo "konkurs".
3.    Potrawa może być dowolna (może to być pomysł na kanapkę, sałatkę, kaszkę, muesli itp.), ważne by potrawa była przeznaczona dla dziecka.
4.    Konkurs trwa od 5 do 30 listopada 2014.
5.    Wszystkie nadesłane przepisy, spełniające warunki konkursu (po weryfikacji redakcji), zostaną opublikowane na serwisie Babyonline.pl w dziale Przepisy najpóźniej do 1 grudnia.
6.    Laureatem konkursu zostanie osoba, której przepis, który zostanie wybrane przez jury.
7.    Laureata konkursu ogłosimy 10 grudnia.

Przepis można dodać za pomocą aplikacji "Dodaj przepis".

Regulamin konkursu znajdziesz na drugiej stronie.

*Specyfikacja tabletu
Wyświetlacz 7" (18 cm) TFT 16:9/ Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli/ Android™ 4.0/ Wi-Fi (802,11 b/g/n)/ Ekran dotykowy z wirtualną klawiaturą/ Procesor/CPU: Allwinner A13, 1,2 GHz/ Pamięć RAM: 512 MB DDR3/ 4 GB wbudowanej pamięci/ Przednia kamera z 0,3 megapikselami/ Funkcja E-book/ G-sensor/ Obsługa zewnętrznego USB 3G Dongle/ Odtwarzanie micro USB & micro SD/ Połączenia: micro USB port; czytnik kart pamięci micro SD do 32GB, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
W zestawie: kabel przedłużający z gniazdem USB/ kabel USB, zasilacz AC/ silikonowa osłona.
Więcej informacji na www.lenco.comRegulamin konkursu "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka"

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zdrowe i pyszne śniadanie dla dziecka" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak też oraz na stronie internetowej Babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: tablet Lenco CoolTab-70.
2. Założenia konkursu:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony i przeprowadzony na stronie internetowej Babyonline.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał 5 listopada do 30 listopada 2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy do 9 grudnia 2014 r.
3. Zasady prowadzenia konkursu:
3.1. Konkurs polega na zamieszczeniu w aplikacji "Dodaj przepis" przepisu na oryginalne, zdrowe i smaczne śniadanie dla dziecka wraz ze zdjęciem potrawy. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi redakcja portalu Babyonline.pl
3.2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Oceniane będą: oryginalność przepisu (autorski pomysł), łatwość przygotowania oraz jakość zdjęcia wykonanej potrawy. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.7.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.
4. Przyznawanie nagród
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do  10 grudnia 2014 roku.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem maila do 19 grudnia 2014 roku.
4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu
"Dodaj przepis"
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Dodaj przepis"
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy