Jak obliczyć dochód, aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko? [AKTUALNE ZASADY]

Od 1 lipca 2019 roku zniknie kryterium dochodowe i 500 plus będzie dla wszystkich dzieci w Polsce. Jednak do tego czasu obowiązują przepisy, w myśl których tylko w określonych przypadkach dostaniesz pieniędze na pierwsze dziecko. Sprawdź, od czego to zależy.
Katarzyna Pinkosz
obliczanie dochodu na pierwsze dziecko w 500 plus
fot. Adobe Stock

Program 500 plus jest tak skonstruowany, że tylko rodziny z dwójką i większą ilością dzieci nie muszą wykazywać dochodów, aby otrzymać świadczenie. Inaczej jest w przypadku rodzin z jednym dzieckiem lub takich, które mają ich więcej, ale chciałyby także na pierwsze z nich otrzymywać pieniądze. W takich przypadkach trzeba mieć odpowiedni dochód. Zobacz, czy spełniasz warunki, aby otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko.

Komu 500 plus na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko (lub na jedynaka), miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać:
 
 • 800 złotych netto w przypadku dziecka zdrowego lub
 • 1200 złotych netto w przypadku dziecka z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pamiętaj! Program 500 plus przysługuje wyłącznie dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Np. w rodzinie, w której jest trójka dzieci w wieku: 19, 16, 3 lata, jako pierwsze dziecko traktowane jest dziecko w wieku 16 lat. Rodzice dostaną 500 złotych na 3-latka, zaś na 16-latka - tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz do wniosku dołączyć następujące dokumenty:
 
 • zaświadczenie o dochodzie (wszystkich członków rodziny);
 • zaświadczenia o innych dochodach (zalicza się do nich np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenie rodzicielskie - zasiłek macierzyński i kosiniakowe, stypendia socjalne dla uczniów i studentów);
 • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach w przypadku rozliczenia się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego;
 • inne dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej;
 • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia - dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego.
 
Zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem nie wlicza się do dochodu rodziny.

Wniosek o 500 plus

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Możesz to zrobić:
 
 • przez internet - za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej "Emp@tia", systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany;
 • osobiście złożyć dokument w urzędzie miasta, gminy czy w ośrodku pomocy społecznej;
 • przesłać do gminy wypełniony wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wskazane przez ciebie lub w inny dogodny sposób przewidziany w danej gminie.
Prawo do świadczenia jest ustalane na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia danego roku (w myśl nowych przepisów będzie to od 1 lipca).

Jak obliczyć dochód do 500 plus na pierwsze dziecko?

W myśl obowiązujących przepisów dochodem są przychody podlegające opodatkowaniu (na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), pomniejszone o:
 
 • koszty uzyskania przychodu;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tak policzony dochód dzielisz na 12 miesięcy oraz na liczbę członków w rodzinie. W ten sposób uzyskujesz dochód na osobę w rodzinie potrzebny do złożenia wniosku o 500 plus na pierwsze dziecko. Jeżeli masz dziecko, które skończyło 18 lat, a kontynuuje naukę i jest na utrzymaniu rodziny, nadal jest liczone jako członek rodziny.

Czy trzeba liczyć utracony dochód?

Wnioskując o 500 plus na pierwsze dziecko, trzeba wziąć pod uwagę dochód z poprzedniego roku, jednak z uwzględnieniem jego utraty lub uzyskania.

Utrata dochodu zdarza się wtedy, gdy ktoś z rodziny:
 
 • straci pracę;
 • pójdzie na urlop wychowawczy;
 • zawiesi lub ukończy swoją działalność gospodarczą;
 • zostanie pozbawiony zasiłku, emerytury, renty i innych tego typu świadczeń;
 • straci stypendium naukowe;
 • nie będzie już otrzymywał alimentów z powodu śmierci osoby wypłacającej.

Ważne! Jeżeli członek rodziny utracił dochód z powodu straty pracy i w ciągu 3 miesięcy, ponownie uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, to nie musi wykazać w dokumentach utraty dochodu.
Utratą dochodu nie jest obniżka pensji - jeżeli w tej samej pracy, w której rodzic pracował w poprzednim roku, teraz zarabia mniej, nie można tego traktować jako utratę dochodu.

Kiedy uzyskujesz dochód?

Jeżeli w poprzednim roku rodzic nie uzyskiwał dochodów, ale w kolejnym rozpoczął pracę (albo dostał zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie) - trzeba to uwzględnić jako uzyskanie dochodu, czyli wykazać przy obliczaniu dochodu.

Uwaga! Uzyskaniem dochodu nie jest podwyżka w pracy - oznacza to, że jeżeli w tej samej pracy w tym roku zarabiasz więcej niż w poprzednim - nie musisz tego uwzględniać we wniosku o przyznanie 500 plus.
Jeżeli masz wątpliwości co do tego, jak obliczyć swój dochód, możesz skontaktować się z urzędem miasta lub gminy oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

Kiedy nie otrzymasz 500 plus na dziecko?

Zgodnie z prawem, świadczenia nie otrzymasz, jeżeli:
 
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, zakładzie poprawczym, młodzieżowym schronisku wychowawczym, ale też w szkole, która gwarantuje bezpłatne utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.
Jeżeli po rozwodzie masz ustaloną opiekę naprzemienną w równym wymiarze, co twój były małżonek, oboje wliczacie dzieci ze swojego małżeństwa do podliczania dochodu.
 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Hej Mamy! Nasze święto już w tę niedzielę!!!

Jaką jesteś mamą?