GRY

Kto dostanie 500 zł na dziecko? Wiemy, jak obliczyć dochód!

Przy ustalaniu prawa do 500 zł na pierwsze dziecko bierze się pod uwagę nie to, ile teraz zarabiasz, tylko dochody z poprzedniego roku., ale... Co to jest utrata dochodu, jak ją policzyć i jak w takim razie policzyć, czy należy ci się 500 zł na pierwsze dziecko?
500 zł na dziecko
fot. Fotolia
500 plus należy się każdej rodzinie, która ma dwoje lub więcej dzieci. 500+ na pierwsze dziecko przysługuje tym rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Jak obliczyć dochód do 500+, co się do niego wlicza?

500 plus: dla kogo?

Kto dostanie 500+ na dziecko?
  • 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  • Dostaniesz 500 zł na pierwsze dziecko, jeśli dochód w rodzinie na osobę jest niższy od 800 zł (1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
  • Jeśli masz dziecko, które skończyło 18 lat, przestaje być liczone jako dziecko. Oznacza to, że jako pierwsze dziecko w rodzinie zaczyna być liczone młodsze dziecko.
Przykład: Rodzice mają 3 dzieci w wieku: 19, 16, 3 lata. Jako pierwsze dziecko traktowane jest dziecko w wieku 16 lat. Rodzice dostaną 500 zł na dziecko na 3-latka. Na 16-latka - tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Jak obliczyć dochód do 500+?

Dochód obliczasz tylko, jeśli starasz się o 500 zł na pierwsze dziecko (w innym przypadku nie jest to potrzebne). Uwaga, chodzi o dochód, nie przychód! Zasadniczo dochód to przychody podlegające opodatkowaniu (na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), pomniejszone o:
  • koszty uzyskania przychodu,
  • należny podatek dochodowy od osób fizycznych
  • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak policzony dochód dzieli się przez liczbę członków rodziny. Jeśli masz dziecko, które skończyło 18 lat, a nadal uczy się i jest na utrzymaniu rodziny, jest liczone jako członek rodziny. Pod uwagę bierze się dochód z poprzedniego roku, jednak - uwaga! – z uwzględnieniem tzw. przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu). Czyli: trzeba wziąć pod uwagę swoje dochody z poprzedniego roku, ale uwzględnić utratę lub uzyskanie dochodu.

Wydrukuj wszystkie wnioski, które są potrzebne przy 500 zł na dziecko

Co to jest utrata dochodu?

Utrata dochodu występuje, jeśli któreś z rodziców w poprzednim roku pracowało (albo dostawało zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie albo mama miała urlop macierzyński), ale w następnym roku straciło pracę (zasiłek dla bezrobotnych, rentę rodzinną, świadczenie rodzicielskie), albo mama w 2014 roku pracowała, a obecnie jest na urlopie wychowawczym, wtedy można tych dochodów utraconych nie liczyć.

Ministerstwo tłumaczy: Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę.
Uwaga: Utratą dochodu nie jest obniżka pensji:  jeśli w tej samej pracy, w której pracował rodzic w poprzednim roku, teraz zarabia mniej, nie można tego traktować jako utratę dochodu).

Ministerstwo tłumaczy: Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Co to jest uzyskanie dochodu?

Jeśli w poprzednim roku rodzic nie uzyskiwał dochodów, ale w kolejnym rozpoczął pracę (albo dostał zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie) - trzeba to uwzględnić jako uzyskanie dochodu, czyli uwzględnić przy obliczaniu dochodu.
Czyli: Jeśli w poprzednim roku nie pracowałaś (bo np. studiowałaś), a teraz jesteś na płatnym urlopie macierzyńskim, to musisz uwzględnić to jako dochód.
Uwaga: uzyskaniem dochodu nie jest podwyżka w pracy, to znaczy, że jeśli w tej samej pracy w tym roku zarabiasz więcej niż w poprzednim - nie musisz tego uwzględniać.

Ministerstwo tłumaczy: Podwyżka wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest uzyskaniem dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
 
Uwaga: jeśli masz wątpliwości co do tego, jak obliczyć swój dochód, możesz skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, ośrodkiem pomocy społecznej. Możesz też zadzwonić na infolinię programu 500 Plus, gdzie urzędnicy pomogą ci policzyć dochód.Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Nie dajemy się chorobom!

Zimowy wypoczynek