GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Kung Fu z elementami gimnastyki

Ulica: ul. Witkiwicza 40 Sz-n, ul. Przyjaźni 33 Police
Miasto: Szczecin
Telefon: 604 364 328
Strona www: www.kungfu.org.pl
Opis: Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą zajęć sportowo – rozwojowych dla dzieci. Jest to unikalny autorski program ćwiczeń oparty na prozdrowotnym wpływie uprawiania chińskiej sztuki kung fu / wu shu wzbogacony o elementy psychoedukacji. Wieloletnie doświadczenia w uprawianiu i nauczaniu kung fu przez instruktora Antoniego Piwowarczyka pozwoliły mu na opracowanie optymalnego systemu treningowego skierowanego specjalnie do dzieci. Jest to szczególnie wymagająca grupa ćwiczących, ponieważ obliguje prowadzącego zajęcia do dokładnej znajomości prawideł procesów rozwojowych (anatomii, specyfiki procesów poznawczych, możliwości, itp.) oraz do zainteresowania dzieci przekazywanym materiałem. Dlatego też nauczanie kung fu / wu shu dla najmłodszych nieodmiennie łączy się z wprowadzaniem elementów zabawy, gier ruchowych i gimnastyki. W naszej Szkole takie podejście możliwe jest dzięki wiedzy i umiejętnościom instruktora A. Piwowarczyka, który z wykształcenia jest pedagogiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczo – terapeutycznej. Dlatego też nauczanie kung fu opiera na holistycznym (całościowym) podejściu do każdego ucznia. Wiąże się to nie tylko z dążeniem do poprawy sprawności fizycznej, giętkości i szybkości – jednocześnie wprowadzane są komplementarne elementy zajęć psychoedukacyjnych, które pozwolą dziecku na rozwijanie dodatkowych umiejętności, takich jak: * agresja, uległość i asertywność w relacjach społecznych, * poczucie własnej wartości, * adekwatna samoocena, * podnoszenie motywacji do podejmowania wysiłku i nauki * rozpoznawanie i panowanie nad uczuciami oraz emocjami, * radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne, * reagowania w sytuacjach zagrożenia (nie tylko fizycznego), * skuteczne czytanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych (mowa ciała). Psychoedukacja prowadzona jest w formie warsztatowej technikami aktywizującymi, wykorzystującymi w dużej mierze gry i zabawy. Odbywa się jeden raz w miesiącu, jako uzupełnienie treningów gimnastyki z elementami kung-fu. Współprowadzącymi zajęcia jako asystentki są mgr Iwona Gawęda posiadająca wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy wychowawczo – terapeutycznej, Kung Fu uprawia od 10 lat i mgr inż. Magda Budny – medalistka zawodów sportowych w kategorii walki kobiet, sztuki walki uprawia od dzieciństwa, Kung Fu zajmuje się od 5 lat. Na treningach kung fu / wu shu dzieci uczą się podstawowych form (układów ruchów), przejść, pozycji, a także prawidłowego oddychania. W późniejszym etapie ćwiczeń dochodzą do materiału efektowne techniki z kijem, widowiskowe przewroty i kopnięcia z wyskoku. Dzięki zróżnicowaniu i dostosowaniu materiału do wieku uczniów jest on przyswajany szybko i jak pokazują nasze doświadczenia owocuje w przyszłości aktywnym spędzaniem czasu wolnego i większym wglądem w sprawy własnego zdrowia. Umiejętności zdobywane podczas treningów weryfikowane są podczas specjalnie organizowanych egzaminów, gdzie nasi najmłodsi uczniowie mają szansę zdobyć stopień juniora, który pozwoli w przyszłości uczęszczać do grupy zaawansowanej. Adepci zajęć kung fu / wu shu dla dzieci mogą demonstrować swoje formy na zawodach sportowych np. na Mistrzostwach Szkoły Czarnego Smoka Kung-Fu.