Zwolnienie na dziecko w szpitalu
fot. Adobe Stock

Zwolnienie na dziecko w szpitalu: komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zwolnienie na dziecko w szpitalu jest potrzebne, by móc opiekować się chorym dzieckiem bez utraty środków do życia. L4 na chore dziecko jest płatne. Nie każdy jednak może je otrzymać.
Agnieszka Majchrzak
Zwolnienie na dziecko w szpitalu
fot. Adobe Stock
Ze zwolnienia na dziecko w szpitalu mogą skorzystać pracujący rodzice, ale nie wszyscy. Aby mieć taką możliwość, trzeba spełnić pewne kryteria, w tym mieć opłacaną składkę chorobową – forma zatrudnienia nie ma znaczenia. Składka może być odprowadzana obowiązkowo lub dobrowolnie, przy czym wysokość zasiłku za opiekę nad dzieckiem w szpitalu jest wyliczana w zależności od tego, czy rodzic jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Spis treści:

Kto może otrzymać zwolnienie na dziecko w szpitalu?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia na chore dziecko, trzeba być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma natomiast znaczenia, jaką formę ma zatrudnienie – może to być umowa o pracę, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ważne jest także to, ile lat ma dziecko – od tego zależy liczba możliwych dni do wykorzystania. Można uzyskać w sumie:
  • 60 dni na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 roku życia,
  • 14 dni, jeżeli dziecko jest w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni, jeżeli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat.
L4 na dziecko w szpitalu przysługuje obojgu rodzicom, jednak nie mogą z niego skorzystać w tym samym czasie. Liczba dni przysługujących na opiekę nad chorym dzieckiem nie zmienia się w przypadku kilkorga dzieci w rodzinie. 
Redakcja poleca: Przyspieszenie porodu: jak naturalnie przyspieszyć poród?
Żeby naturalnie przyspieszyć poród, należy zrobić to w sposób bezpieczny zarówno dla ciężarnej, jak i dziecka. Wśród sprawdzonych metod na przyspieszenie porodu po terminie są m.in. spacer, masaż brodawek i piersi czy stosunek seksualny.

Czy zwolnienie na dziecko w szpitalu jest płatne?

Tak, za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu przyznawany jest zasiłek opiekuńczy. Naliczany jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika i wynosi jego 80 procent. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym mama lub ojciec sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem w szpitalu, również za dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub prowadzących działalność gospodarczą wysokość zasiłku wynosi przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 procent. Zasiłek opiekuńczy otrzyma jednak tylko ten z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad chorym dzieckiem w szpitalu?

Pieniądze wypłaca pracodawca (płatnik składek) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby tak się stało, należy:
  • przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka,
  • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:
  • Z-3 (dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę),
  • Z-3a (dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).

Zobacz także: 2 dni na dziecko: komu przysługują i na jakich zasadach?

L4 na dziecko w szpitalu: kiedy nie przysługuje?

ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem (wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia. W takich przypadkach prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nawet wówczas, gdy w domu są inni członkowie rodziny mogący zapewnić maluchowi opiekę).

L4 na dziecko nie zostanie wypłacone również wtedy, gdy rodzic nie odprowadza składek na ubezpieczenie chorobowe.

L4 na dziecko w szpitalu w trakcie urlopu wypoczynkowego

Może zdarzyć się sytuacja, że dziecko zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego rodzica i będzie musiało trafić do szpitala. W takiej sytuacji można wziąć od lekarza zwolnienie, jednak urlop nie zostanie przerwany z powodu konieczności zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem. To oznacza, że w tym przypadku opiekunowi nie przysługuje prawo do zasiłku za okres pobytu dziecka w szpitalu. Matka lub ojciec może zapewnić dziecku opiekę, ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za okres urlopu przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 8 głosy

Zobacz także

Popularne tematy