GRY
 
 

Majątek małżeński: co jest wspólne, a co osobiste?

Jedno wspólne konto, czy dwa osobne? Jak uregulować stosunki majątkowe po ślubie?

obrączki ślubne
Jeżeli kobieta nie podpisze z mężem żadnej umowy przed zawarciem małżeństwa, będą mieć wspólność ustawową. Wtedy razem będą decydować o majątku. Jednak w trakcie trwania małżeństwa również możecie podpisać intercyzę.

Majątek wspólny czy osobny?

To zależy od modelu małżeństwa (w języku prawniczym to tzw. ustrój małżeński), jaki para małżonków wyborze. W polskim prawie istnieją: ustrój ustawowy, przymusowy ustrój majątkowy oraz trzy ustroje umowne, czyli wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Jeśli nie podpiszecie umów u notariusza, będzie mieć wspólność ustawową.

http://www.infor.pl/prawo/umowy/dom/694216,Nabycie-do-majatku-osobistego-w-trakcie-trwania-malzenstwa.html

Wspólnym majątkiem będą więc:
1. Zarobki każdego z małżonków,
2. Dochody z majątku (np. wynajmu mieszkania),
3. Środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków to m.in.:
1. Przedmioty kupione przed ślubem,
2. Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
3. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb męża lub żony,
4. Nagrody za osiągnięcia jednego z małżonków,
5. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego i do korzystania z nich. Zarówno mąż, jak i żona mają też prawo do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

 
Redakcja poleca: 10 najczęściej popełnianych błędów wychowawczych
Starasz się być świetnym rodzicem, a twój maluch nadal jest niegrzeczny? Czasem warto spojrzeć na siebie, by odkryć, gdzie leży problem...
Doładuj
Przeładuj