GRY
 
 

Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego? Kiedy można spisać intercyzę?

Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego? Czy małżonkowie mogą mieć majątek osobisty? Kiedy należy spisać intercyzę? Czy rzeczy kupione za pieniądze ze spadku lub darowizny należą do majątku wspólnego?

Marzenia, para, związek, małżeństwo, wspólnota małżeńska
fot. © adam121 - Fotolia.com

Od kiedy mamy wspólność?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub jednego z nich. Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Co zatem należy do majątku wspólnego? Są to przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej małżonków. Do majątku wspólnego należą również dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z nich. Warto tu również wspomnieć o środkach zgromadzonych na rachunkach otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego męża i żony oraz kwotach składek zewidencjonowanych na subkontach emerytalnych ZUS.

Zobacz także: Kto przyjmuje spadek lub darowiznę w imieniu dziecka?
Redakcja poleca: 10 najczęściej popełnianych błędów wychowawczych
Starasz się być świetnym rodzicem, a twój maluch nadal jest niegrzeczny? Czasem warto spojrzeć na siebie, by odkryć, gdzie leży problem...

Nie wszystko "nasze"

Przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Małżonkowie często zastanawiają się, czy majątek, który otrzymują od bliskich w spadku lub w formie darowizny wejdzie w skład majątku wspólnego czy też pozostanie ich majątkiem osobistym. Co do zasady przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis i darowiznę należą do majątku osobistego. Spadkodawca w testamencie lub darczyńca może jednak postanowić inaczej i obdarować obydwoje małżonków. W sytuacji, gdy nabędziemy jakiś przedmiot w zamian za składniki majątku osobistego (np. za pieniądze), to będzie on należał do majątku osobistego, mimo tego, iż został zakupiony w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia też przypadki innych składników majątku, które nie wejdą w skład wspólnego majątku. Są to m.in. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków czy przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z nich. Pamiętajmy o tym, iż przedmioty wchodzące w skład urządzenia domu, służące do użytku obojga małżonków, są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowili.

Polecamy: Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców – na jakich zasadach?

Doładuj
Przeładuj