Adresy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się osobami dotkniętymi alergią

Reklama

BIAŁYSTOK
- Szkoła dla Rodziców Dzieci Chorych na Astmę i Inne Choroby Alergiczne (przy Zakładzie Alergologii Dziecięcej AM), ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel. (085) 745 05 81
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Alergologii AM), ul. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok, tel. (085) 746 86 01

BYDGOSZCZ
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Alergologii), ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. (052) 371 26 27

BYSTRA k. Bielska-Białej
- Poradnia Leczenia Astmy, ul. Fałata 2, 43-360 Bystra, tel. (033) 17 33 14

GDAŃSK
- Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk, tel. (058) 552 50 81 w. 175
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy NZOZ Centrum Alergologii), ul. Zwycięstwa 49, 80-207 Gdańsk, tel. (058) 520 40 37

Zobacz także

KARPACZ
- Fundacja Pomocy Dzieciom z Alergią i Astmą (przy Centrum Pneumonologii Dziecięcej), ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz,
tel. (075) 761 95 83, 761 94 52

KRAKÓW
- Oddział Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, tel. (012) 431 23 45
- Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Oddechowego i Atopią (przy Poradni Pulmonologicznej), ul. ks. Siemaszki 17, 31-201 Kraków, tel. (012) 634 01 00 w. 766

LUBLIN
- Szkoła Astmy i Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową (przy Klinice Chorób Płuc), ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin,
tel. (081) 742 56 48
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Pediatrii), ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin, tel. (081) 740 03 64

ŁÓDŹ
- Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne (przy Katedrze Immunologii AM), ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel. (042) 675 72 44
- Oddział Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, ul. Żeromskiego 11, 90-549 Łódź, tel. (042) 633 96 60 w. 3144

POZNAŃ
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Pneumonologii Dziecięcej AM), ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, tel. (061) 848 0111
[CMS_PAGE_BREAK]
RABKA
- Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, ul. Sądecka 24b, 34-700 Rabka, tel. (018) 268 04 24 (ma oddziały w wielu miastach)

RADOM
- Fundacja „Oddychanie”, ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom, tel. (048) 361 30 58

RZESZÓW
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Poradni Alergolog.), ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów, tel. (017) 861 14 21 w. 339

RYBNIK
- Oddział Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, tel. (036) 422 88 05 w. 226

SZCZECIN
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Zakł. Alergologii AM), al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. (091) 466 16 47

WARSZAWA
- Koło Pomocy Dzieciom z Alergią TPD, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa, tel. (022) 826 27 15
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Otolaryngologii AM), ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. (022) 824 03 68

WROCŁAW
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Pedia-trycznej), ul. Wrońskiego 13c, 50-376 Wrocław, tel. (071) 328 12 06

ZABRZE
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM),ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. (032) 271 81 10

ZGIERZ
- Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, ul. Parzęczew-ska 35, 95-100 Zgierz, tel. (042) 716 30 02

ZIELONA GÓRA
- Koło dla Dzieci z Astmą i Alergią, ul. Zachodnia 25/6, 65-552 Zielona Góra (adres do korespondencji).

Internetowe serwisy alergologiczne:

www.apsik.pl
www.alergie.pl
www.pta.med.pl
www.alergen.info.pl
www.dzieckoalergiczne.pl
www.alergia-pokarmowa.med.pl
www.alergen.net

Informacje o alergenach wziewnych i kalendarze pyleń:

www.obas.alergen.net
www.astma.org
www.alergen.info.pl
www.pmp.alergen.net

Czasopisma on-line:

www.astma.edu.pl
www.alergia.org.pl

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama