GRY
 
 
Małgorzata Strucińska
Pracuje w Zakładzie Żywienia oraz Poradni Gastrologicznej Instytutu Matki i Dziecka.