GRY

Emerytura dla matek już od marca [KRYTERIA Mama 4 Plus]

Dotychczas sytuacja niepracujących matek w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego była dość trudna, państwo nie gwarantowało żadnych świadczeń emerytalnych. Program Mama 4 Plus ma to zmienić.
Emerytura dla matek
fot. AdobeStock
Panie, które całe swoje dorosłe życie poświęciły rodzinie, mogą liczyć na nowe świadczenia emerytalne. W ramach programy Mama 4 Plus osoby te mogą ubiegać się o tzw. matczyną emeryturę. Świadczenie przysługuje paniom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury. W niektórych przypadkach świadczenie przysługuje również mężczyznom. 

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Świadczenie przysługuje osobom, które:
  • osiągnęły wiek emerytalny, ale nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
  • nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania.

O emeryturę ubiegać się mogą co najmniej 60-letnie kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Świadczenie ma być również przyznawane co najmniej 65-letnim mężczyznom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.
  Świadczenie przysługuje osobom mieszkającym w Polsce, ale nie będzie go mogła pobierać:
  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Redakcja poleca: Bunt dwulatka - film
Jak poradzić sobie z buntem dwulatka? Co robić, gdy dziecko wybucha płaczem, krzyczy, rzuca się na ziemię? Sprawdź porady pediatry.

Od kiedy emerytura dla mam?

Tzw. matczyne emerytury będą wypłacane od 1 marca 2019 r. By pobierać świadczenie osoby spełniające kryteria, muszą złożyć wcześniej wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Decyzja o przyznaniu świadczenia zapadnie po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

Wysokość świadczenia

Emerytura dla matek z czwórką dzieci wyniesie tyle samo co najniższa emerytura - od 1 marca będzie to 1100 zł brutto. Oznacza to, że kwotę tę otrzymają zarówno kobiety, która nie przepracowały w życiu ani jednego dnia, jak i te, które pracowały zbyt krótko, by wypracować najniższą emeryturę (do tej pory, aby uzyskać emeryturę minimalną, kobiety  musiały pracować i odprowadzać składki przez 20 lat). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że świadczenia z programu Mama 4 Plus trafią co najmniej do 85 tys. kobiet. 

Zobacz także:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Szczepimy, bo kochamy!

Zimowy wypoczynek