zalecenia dla szkół
fot. Adobe Stock

MEN podał zalecenia dla szkół w strefie żółtej i czerwonej

Cała Polska od 10 października znajduje się w strefie żółtej. W związku z tym MEN i GIS przedstawili zalecenia dla szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej.
Joanna Biegaj
zalecenia dla szkół
fot. Adobe Stock
Ostatnio nastąpił znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, co jest spowodowane między innymi otwarciem szkół i tym, że dzieci przenoszą koronawirusa. Ostatnio informowaliśmy także, że są już pierwsze ofiary koronawirusa wśród nauczycieli. Rząd zdecydował jednak, że nie powróci nauka zdalna. Koronawirusa boją się także uczniowie, ostatnio organizowali oni protest uczniowski, domagając się zamknięcia szkół. Od soboty cała Polska jest w żółtej strefie, MEN w związku z tym podał zalecenia dla szkół, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej.

Zalecenia dla szkół

Zalecenia dotyczące funkcjonowania szkół w zakresie: higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji pracy MEN, GIS, MZ podało już na początku roku szkolnego. Teraz jednak dyrektor ma dodatkowe uprawnienia. Dotyczą one:
 
 • czasu zajęć
Dyrektor może ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut), a także ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę).
 • dystansu
Dyrektor może wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między – dotyczy to uczniów i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
 • zasłaniania ust i nosa
Dyrektor może wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.
 • miejsca, gdzie odbywają się lekcje
Dyrektor ma dodatkowe uprawnienia, by wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
 • zajęć na świetlicy
Ze świetlicy korzystać będzie mogła adekwatna grupa dzieci uprawniona do tego (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej).
 • mierzenia temperatury
Dyrektor ma uprawnienia, żeby mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 • temperatury powyżej 38 stopni C
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 • temperatury powyżej 37 stopni C
Co w przypadku temperatury powyżej 37 stopni C? Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 • zakazu wycieczek
Dyrektor może wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 • w-f na dworze
Dyrektor ma także możliwość zdecydowania, że zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 • zmniejszonej odporności ucznia
W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
 • nauczania indywidualnego
W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor może również ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie placówki​.

Źródło: MEN

Zobacz także
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy