GRY
 
 

Encyklopedia zdrowia dziecka

Metoda Vojty

Metoda usprawniania (rehabilitacji) dzieci, opracowana przez czeskiego lekarza-neuropediatrę Vaclava Vojtę.

Co to jest?
Vojta opracował dwie części swojej metody: diagnostyczną i terapeutyczną. Diagnostyczna (zwana diagnostyką rozwoju ruchowego) zawiera w sobie badanie funkcji układu nerwowego. Należy do niej obserwowanie spontanicznego zachowania dziecka na brzuchu i plecach, sprawdzenia tzw. reaktywności posturalnej i badanie odruchów pierwotnych. Dzięki niej możliwe jest wykrycie bardzo wczesnych stadiów zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego a tym samym, możliwe jest podjęcie natychmiastowej rehabilitacji. Część terapeutyczna zawiera stymulację dziecka do wykonania ściśle określonego wzorca ruchowego. Ta część metody Vojty (zwana terapią odruchowej lokomocji) bazuje na wyzwalaniu kompleksów ruchowych. Pod wpływem stymulacji ściśle określonych punktów, tzw. stref na ciele dziecka, w ściśle określonych kierunkach i pozycjach aktywujących wywołuje się określony wzorzec ruchowy. Wywołany wzorzec zbliżony jest to wzorca idealnego, czyli takiego, jaki jest potrzebny do prawidłowego rozwoju. Wzorce te, wielokrotnie powtarzanie, stopniowo wypierają patologiczną motorykę dziecka.

Kiedy można zacząć?
Metoda Vojty może być stosowana już od pierwszych dni po urodzeniu. Im wcześniej zostaną rozpoznane nieprawidłowości i wdrożony proces naprawczy, tym istnieją większe szanse na nakierowanie na prawidłowy tor rozwoju psychomotorycznego.

Na czym polega?
Metoda Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów: przez nacisk na określone punkty ciała (strefy wywołujące) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju dopiero w późniejszym stadium (np. obrót). W trakcie rehabilitacji drażnione są pewne punkty ciała, które powodują powstanie napięcia mięśniowego. Punkty tez zostały nazwane "strefami wyzwolenia". Są zlokalizowane na kończynach, tułowiu, brzuścach mięsni, ścięgnach, okostnej. Ogólnie stref wyzwalania jest dziesięć. Rozłożone są równomiernie po pięć z każdej strony ciała.
Podejmowane ćwiczenia wpływają na pojawianie się reakcji zapisanych w programie rozwoju. Reakcje te stymulują ośrodkowy układ nerwowy. Uaktywniają się drogi i ośrodki nerwowe Komórki nerwowe tworzą nowe wypustki, które łącza się z nieuszkodzonymi komórkami.

Dla kogo?
Metoda ta jest stosowana profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy.
Są nimi na przykład:
- mózgowe porażenie dziecięce,
- zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (zokn),
- przepuklina oponowo rdzeniowa,
- schorzenia ortopedyczne,
- zaburzenia układu wegetatywnego,
- porażenie splotu barkowego,
- rozszczep kręgosłupa,
- wodogłowie,
- wady wrodzone (skolioza),
- zespół Downa,
- opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.

Metoda stosowana jest przez rodzica (najczęściej mamę dziecka) 3-4 razy w ciągu dnia. Rodzic jest uczony przez fizjoterapeutę (rehabilitanta z certyfikatem), jak wykonywać wszystkie elementy terapii na tyle precyzyjnie, aby mógł samodzielnie wykonywać ją w domu. W tym celu bardzo ważne są systematyczne spotkania, na których rodzic samodzielnie wykonuje terapię, jest "sprawdzany", w razie potrzeby korygowany przez fizjoterapeutę oraz uczony kolejnych elementów.

To trzeba wiedzieć:
Metoda Vojty jest dla dziecka terapią dosyć męcząca (konieczny jest bowiem wysiłek fizyczny) ale taką, która nie sprawia dziecku bólu. Narzekanie pod postacią stękania czy płaczu jest pozytywną reakcją świadczącą o odebraniu przez dziecko bodźców i wykonywaniu pracy.

Przeciwwskazania:
Nie należy prowadzić terapii w przypadku
- wysokiej temperatury (powyżej 38,5°C mierzonej w odbycie),
- ostrych stanów zapalnych,
- chorób nowotworowych,
- po szczepieniach - w przypadku wyraźnych przeciwwskazań lekarza lub przy wystąpieniu ostrych objawów poszczepiennych (wysoka temperatura, drgawki itp.).

Zobacz także:
Napięcie mięśniowe

Konsultacja: lekarz medycyny Lucyna Michalska, pediatra

Zobacz także:
www.vojta.com.pl