metoda Warnkego
fot. Adobe Stock

Metoda Warnkego, czyli jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce

Metoda Warnkego pozwala wykrywać i zmniejszać deficyty u dzieci z dysleksją. U jej podstaw leży założenie, że lepsze efekty w nauce osiąga się, gdy angażuje się w nią wiele różnych zmysłów. W Polsce stosowana jest od 2010 roku.
Ewa Janczak-Cwil
metoda Warnkego
fot. Adobe Stock
Podczas treningu metodą Warnkego dziecko angażuje słuch, wzrok i aparat ruchu. Ćwiczenia są indywidualnie dostosowywane do możliwości małego pacjenta, a utworzenie planu działania poprzedzone jest precyzyjną, czternastostopniową diagnozą. Metoda Warnkego pomaga nie tylko dyslektykom, ale i dzieciom i dorosłym z problemami logopedycznymi czy neurologicznymi.

Spis treści:

Kto skorzysta na metodzie Warnkego

Metoda ta jest przeznaczona dla dzieci od 6. roku życia oraz dla osób dorosłych. Stosuje się ją, aby niwelować:
  • trudności w nauce,
  • trudności w nauce pisania i czytania,
  • objawy dysleksji,
  • wady wymowy,
  • problemy z lateralizacją,
  • kłopoty wynikające z przebytego uszkodzenia mózgu (np. po udarze),
  • niedosłuch wynikający ze starzenia się.
Redakcja poleca: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? [WIDEO]
Aby dobrze przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, należy umożliwić mu wcześniejszy kontakt z innymi dziećmi oraz pozwolić na poznanie przedszkola, do którego będzie uczęszczało. Warto również czytać książki o przedszkolu dla dzieci, a także – o czym często rodzice zapominają – zadbać o swoje pozytywne nastawienie, to też ma duże znaczenie!

Trening metodą Warnkego

Zadania dobiera się do wykrytych w procesie diagnozy problemów. Ćwiczenia mają na celu poprawę automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego, a także automatyzacji koordynacji półkul mózgowych. Dziecko, u którego stosuje się metodę Warnkego, zyskuje umiejętność sprawniejszego odbierania i przetwarzania informacji podawanych w postaci słownej, pisemnej, poprawia się u niego koordynacja wzrokowo-ruchowa, precyzja ruchu i równowaga.

Zaletą metody Warnkego jest też to, że pozwala na precyzyjne zapisywanie i analizowanie uzyskiwanych efektów oraz tworzenie podsumowań postępów dziecka dla rodziców i nauczycieli.

Pojedynczy trening trwa zwykle 60 minut, a taki połączony z pisaniem – 90 minut. W tym czasie dyslektyk czy pacjent z innymi problemami korzysta w nowoczesnego sprzętu audio i biofeedback, a same zajęcia mogą przypominać grę w gry. Pierwszy etap terapii polega na cotygodniowych spotkaniach z terapeutą oraz ćwiczeniach domowych. Trwa on od dwóch do czterech miesięcy. Po tym czasie zajęcia odbywają się wyłącznie z terapeutą. Ten etap trwa najczęściej tyle miesięcy, ile dziecko ma lat.

Efekty metody Warnkego

Metoda Warnkego ma solidne podstawy naukowe, a jej skuteczność została udowodniona badaniami. W jednym z nich wykazano, że już trening trwający cztery miesiące przynosi spektakularne efekty – redukcja błędów w pisowni wyniosła po tym czasie aż 42,6 proc.

Jako przykład sukcesu metody Warnkego przywołuje się często dziewczynkę, która na początku roku szkolnego miała duże problemy z nauką, w tym z czytaniem. Po podjęciu terapii na koniec roku uzyskała świadectwo z czerwonym paskiem i przeczytała samodzielnie Hobbita.

Sprawdź też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy