GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Ulica: ul. Gdańska 13
Miasto: Łódź
Telefon: (042) 632 20 44
Strona www: muzeumtradycji.pl
Opis: Zbiory archiwalne - to materiały w postaci obwieszczeń, plakatów i afiszy, odezw i ulotek, korespondencji, dokumentów osobistych, prasy, różnego rodzaju druków ulotnych, relacji, wspomnień itp. Na uwagę zasługują zwłaszcza: zbiory dokumentów z okresu Powstania Kościuszkowskiego; druki ulotne z czasów manifestacji patriotycznych 1861 r. i Powstania Styczniowego; łódzkie afisze z Rewolucji lat 1905 - 1907, z wydarzeń I wojny światowej, wojny polsko - bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r.; druki ulotne zdobione elementami narodowymi i patriotycznymi, upamiętniającymi ważne wydarzenia w historii Polski: rozbiory, Konstytucję 3 Maja, powstania narodowe - np. telegramy, znaczki kwestarskie, nalepki naokienne, karty żywnościowe z wizerunkami bohaterów narodowych; obwieszczenia sądów specjalnych z wyrokami śmierci na mieszkańców Łodzi i zarządzenia władz okupacyjnych w latach II wojny światowej: kolekcja banknotów z łódzkiego getta; prasa konspiracyjna i druki podziemne: materiały związane z represjami lat 1945 - 1956; gazetki, znaczki poczty niezależnej i inne materiały z okresu stanu wojennego.