GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Muzeum Wsi Lubelskiej

Ulica: al. Warszawska 96
Miasto: Lublin
Telefon: 081 533-85-13, 533-31-37
Strona www: skansen.lublin.pl
Opis: Muzeum Wsi Lubelskiej obejmuje swoim zasięgiem działania w przybliżeniu obszar dawnego województwa lubelskiego (w granicach sprzed reformy podziału administracyjnego Polski w 1975 r.). Zawiera on w całości lub części takie krainy geograficzne jak: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Polesie Lubelskie, Podlasie, Mazowsze i Kotlina Sandomierska, które są wyraźnie zróżnicowane pod względem fizjograficznym i etnograficznym. Dlatego też ekspozycja skansenowska MWL została podzielona na siedem sektorów - Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i miasteczkowy. Muzeum Wsi Lubelskiej obok ekspozycji stałych organizuje wystawy czasowe, imprezy nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, imprezy patriotyczne, pokazy zanikających rzemiosł, zajęcia edukacyjne i inne imprezy kulturalne. O tym, że są one na wysokim poziomie i cieszą się uznaniem publiczności świadczy choćby fakt, że w cyklicznym konkursie na "Muzealne wydarzenie roku" organizowanym przez Ministerstwo Kultury (dawniej Ministerstwo Kultury i Sztuki), wiele z nich otrzymało nagrody i wyróżnienia.