ocena z religii, stypendium
fot. Adobe Stock

Na przyznanie stypendium wpływ będzie mieć OCENA Z RELIGII

Zgodnie z nowymi zasadami małopolskiego programu stypendialnego stypendium otrzyma uczeń, który może pochwalić się na świadectwie oceną z religii. Co z tymi, którzy nie uczęszczają na ten nieobowiązkowy przedmiot? W teorii jest rozwiązanie, w praktyce jednak jest ono trudne do zrealizowania.
Joanna  Biegaj
ocena z religii, stypendium
fot. Adobe Stock
Podczas poniedziałkowej sesji (26.04.2021 r.) małopolscy radni zmienili zasady obowiązującego programu stypendialnego dla uczniów. Jego nazwa została przekształcona z „Regionalnego Programu Stypendialnego” na „Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II”. Najwięcej kontrowersji budzi jednak nie sama zmiana nazwy, a zapis o ocenie z religii. By uczeń mógł ubiegać się o stypendium, musi wykazać na świadectwie ocenę z tego przedmiotu (lub etyki) – w innym przypadku obniży mu to automatycznie średnią. Takie zasady utrudniają jednak niektórym uczniom staranie się o stypendium.

Ocena z religii do stypendium

Jednym z kryteriów otrzymania małopolskiego stypendium jest ocena z religii lub etyki. Będzie ona wliczana do średniej ocen. Warto jednak przypomnieć, że religia nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkole. 

Wpływ będzie mieć także ocena z zachowania – musi być co najmniej dobra, a w przypadku stypendium za aktywność społeczną – wzorowa.

„Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty za średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki, na jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia ogólnego oraz religii/etyki” – możemy przeczytać w regulaminie stypendium.

Wykluczeni uczniowie?

Zasady wliczania religii do średniej ocen podczas ubiegania o stypendium zdają się krzywdzić uczniów, którzy nie uczęszczają na katechezę.

Na łamach „Wyborczej Kraków” można przeczytać komentarz radnego Wojciecha Kozaka: „Zasady nowego regulaminu mijają się z dobrymi zasadami dbania o wszystkich ludzi. Jestem osobą wierzącą, katolikiem, ale uważam, że branie pod uwagę oceny z religii przy przyznawaniu stypendiów zdolnym uczniom jest ogromnym nieporozumieniem. W ten sposób możemy zgubić wiele talentów. Wielu Janków Muzykantów może nie dostać wsparcia, którego potrzebują, tylko dlatego, że nie chodzą na religię. To absurd”.

Teoretycznie taką ocenę można zastąpić oceną z etyki. Owszem, jest to wyjście z sytuacji. „Wyborcza Kraków” zauważa jednak, że taki przedmiot nie jest realizowany we wszystkich szkołach (grupa musi wynosić więcej niż 7 uczniów). Uczeń musiałby wtedy chodzić na lekcje etyki do innej placówki. Zajęcia z tego przedmiotu jednak często odbywają się w godzinach popołudniowych lub w trakcie trwania innych zajęć ucznia. Efektem jest to, że wielu uczniów nie chodzi ani na lekcje religii, ani na lekcje etyki. 

Ile wynosi stypendium?

Jak podaje małopolska.pl uczniowie z wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub wyjątkową aktywnością społeczną mogą otrzymać stypendium w wysokości:
 
  • 4 000 zł dla ucznia klas V-VII szkoły podstawowej, 
  • 5 000 zł dla ósmoklasisty,
  • 6 000 zł dla ucznia szkoły średniej.

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy