zmiany w urlopach dla rodziców
fot. Adobe Stock

Zmiany w urlopach dla rodziców: co przyniesie wdrożenie dyrektywy unijnej?

Nadchodzą zmiany w urlopach dla rodziców. Dyrektywa unijna ma ujednolicić urlopy ojcowskie, wydłużyć urlopy opiekuńcze oraz wyrównać płace bez względu na płeć, rasę i orientację seksualną. Ma także dać szansę na zwiększenie aktywności zawodowej młodych matek.
zmiany w urlopach dla rodziców
fot. Adobe Stock
W związku z unijną dyrektywą dotycząca zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (ang. work-life balance) państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów w kwestii urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r.

Co nas czeka po wdrożeniu unijnej dyrektywy? Oprócz wydłużenia urlopu opiekuńczego, planowane jest także ujednolicenie czasu trwania urlopów ojcowskich do 2 miesięcy oraz regulacje prawne wobec pracy zdalnej.

Zmiany w urlopach dla rodziców: dyrektywa unijna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ma na celu uwzględnienie zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie w ciągu ostatnich lat, a w konsekwencji zapewnienie rodzicom lepszej możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym. Dyrektywa ta ma również zachęcić do równego podziału obowiązków między rodzicami.

Uwzględnione w dyrektywie przepisy mają także:
  • zwiększyć udział kobiet w rynku pracy,
  • zwiększyć korzystanie przez mężczyzn z urlopów rodzinnych,
  • zapewnić elastyczną organizację pracy.

Artykuł 9 dyrektywy zapewnia między innymi:
  • skrócenie godzin pracy,
  • elastyczność godzin pracy,
  • dopasowanie miejsca pracy dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci do 8. roku życia.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy, w związku z pilnymi sprawami rodzinnymi wymagającymi obecności pracownika – będzie on miał prawo do czasu wolnego od pracy.

Jak zmienią się urlopy dla rodziców po wdrożeniu dyrektywy unijnej? 

  • Urlop rodzicielski – miałby przysługiwać z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka w wymiarze czterech miesięcy. Każdy z rodziców mógłby wtedy wykorzystać osobno 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Aktualnie w Polsce nie ma podziału na indywidualne części urlopu rodzicielskiego (wyjątkiem jest pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego dla matki dziecka). Urlop rodzicielski można by wykorzystać do momentu, aż dziecko osiągnie 8 lat.
  • Urlop ojcowski – według unijnej dyrektywy pracownikowi, który został ojcem, przysługiwałby urlop w wymiarze 10 dni roboczych.
  • Urlop opiekuńczy – pracownik mógłby skorzystać z urlopu w wymiarze 5 dni w sytuacji, gdy musiałby zapewnić pomoc z powodu poważnych względów medycznych krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym. Aktualnie w naszym kraju taki urlop przysługuje w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni roboczych – jest to tzw. opieka nad dzieckiem. Zgodnie z unijną dyrektywą urlop ten miałby obejmować również innych członków rodziny: matkę, ojca, małżonka lub partnera (jeśli prawo państwa członkowskiego dopuszcza związki partnerskie).

Zobacz także:
Redakcja poleca: Urlop macierzyński – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu macierzyńskiego. Tu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wniosku o urlop macierzyński.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy