Nauka czytania i pisania wraca do przedszkoli
fot. fotolia

Nauka czytania i pisania wraca do przedszkoli

Po siedmioletniej przerwie do przedszkoli wróci nauka pisania i czytania. Sprawdź, co według nowych zasad przedszkolak, powinien umieć i wiedzieć kończąc edukację przedszkolną.
Marta Kabulska
Nauka czytania i pisania wraca do przedszkoli
fot. fotolia
Wraz z nadejściem września 2016 r. sześciolatki (urodzone w 2010 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Mogą również (na wniosek rodziców) rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Konsekwencją zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków jest wprowadzenie zmian w podstawie programowej. Po siedmioletniej przerwie do przedszkoli wróci nauka pisania i czytania.

Zgodnie z projektem nowej podstawy programowej do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej istotne zmiany będą dotyczyć kwestii kształtowania umiejętności czytania i liczenia. Określa ona między innymi, co przedszkolak, powinien umieć i wiedzieć kończąc edukację przedszkolną.

Nauka liczenia w przedszkolach

Nowy projekt zakłada, że dziecko kończące przedszkole będzie potrafiło nie tylko liczyć obiekty, rozpoznawać cyfry (0-10), ale również dodawać i odejmować w zakresie do 10. Dodatkowo z zakresu edukacji matematycznej musi umieć:
  • porównywać szacunkowo liczebności zbiorów;
  • odwzorowywać zbiory, odtwarzać liczby ich elementów z wykorzystaniem liczmanów;
  • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
  • rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku 
  • do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 
  • znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; 
  • znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
  • rozróżniać podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat);
  • porównywać wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu.
Redakcja poleca: Chcesz, by dziecko ładnie pisało? Kup mu pióro
Nauka pisania to sama przyjemność. Jeśli oprócz kredek, ołówków i długopisu podarujesz swojemu przedszkolakowi pióro wieczne, będzie prawdziwym mistrzem kaligrafii.

Nauka czytania i pisania w przedszkolach

Przedszkolak kończąc wychowanie przedszkolne, powinien mieć rozwiniętą sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną nie tylko do rysowania czy wycinania, ale również nauki pisania. Musi zdobyć umiejętność układania wyrazów z liter oraz zdania z wyrazów. Znajomości liter towarzyszyć powinna nauka czytania prostych wyrazów oraz zdań. Przedszkolak powinien nie tylko rozumieć znaczenie umiejętności pisania, ale również podejmować pierwsze próby pisania.

MEN jednocześnie podkreśla: "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji. Rolą nauczyciela, w tym wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I – III jest również taka organizacja procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek.
Nauczyciel powinien wykorzystywać naturalny potencjał dzieci do wzajemnego uczenia się od siebie i budowania w ten sposób poczucia własnej wartości oraz relacji rówieśniczych".

11.03 zakończył się okres, w którym można było zgłaszać wszelkie uwagi w zakresie projektowanych zmian. Teraz projekt trafia do formalnych konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Zobacz też: Zabraknie miejsc w przedszkolach!
 
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy