Na przewidywany wzrost dziecka ma wpływ wzrost rodziców. Odzwierciedlenie tego znaleźć można w najprostszej i najczęściej używanej metodzie do obliczania wzrostu dziecka, która polega na podstawieniu wzrostu rodziców do odpowiedniego wzoru. Nosi ona nazwę wskaźnika średniej wysokości ciała rodziców (MPH).

Reklama

Wzrost dziecka a wzrost rodziców - wzór

Wzór na wzrost dziecka metodą MPH jest inny dla dziewczynek i inny dla chłopców.

Przewidywany wzrost dziecka płci żeńskiej = (suma wysokości ciała rodziców [cm] - 13)/2

Przewidywany wzrost dziecka płci męskiej = (suma wysokości ciała rodziców [cm] + 13)/2

Jeśli masz córeczkę, zsumuj swój wzrost i wzrost ojca dziecka wyrażone w cm, odejmij od uzyskanej wartości 13 i wynik podziel przez 2. Otrzymasz przewidywany wzrost twojego dziecka.
Jeśli masz chłopca, do sumy wzrostu rodziców dodaj 13 i wynik podziel przez dwa.

Zobacz także

Obliczanie wzrostu dziecka innymi metodami

Wyżej podane wzory nie są jedynymi sposobami na obliczenie wzrostu dziecka. Istnieją też inne metody. Trzy z nich przedstawiamy poniżej. Z dwóch można skorzystać samodzielnie w domu, trzecia wymaga pomocy specjalistów.

1. Pomnóż wzrost dwulatka przez dwa. Metodę tę znaleźć można na stronie Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP) pod nazwą „przewidywanie przyszłego wzrostu dziecka”. Reguła ta lepiej sprawdza się w przypadku chłopców. W przypadku dziewczynek bardziej prawdopodobny wynik można osiągnąć, mnożąc wzrost dziewczynki przez dwa, gdy ma ona 18 miesięcy. Niestety sposób ten nie znajduje potwierdzenia w żadnych badaniach, co zaznaczają specjaliści z AAP.

2. Użyj krzywej na siatce centylowej. Sprawdź aktualny wzrost dziecka na siatce centylowej i podążaj za krzywą, najbliżej której znajduje się aktualny wzrost dziecka. Metoda ta zakłada, że dziecko przez cały okres dorastania będzie mieściło się w tym samym centylu, co nie zawsze ma miejsce.

3. Prześwietlenie i wskazania tabel. Drugą często stosowaną przez pediatrów metodą jest określanie przewidywanego wzrostu ostatecznego (PAH) na podstawie wieku kostnego z użyciem tabel Bayleya i Pineau. Metodę tę stosuje się w specjalnych placówkach medycznych. Wymaga ona wykonania prześwietlenia kości dziecka za pomocą Rtg.

Od czego zależy wzrost dziecka

Choć wzrost niewątpliwie jest zapisany w genach, to na ostateczną wysokość ciała dziecka ma wpływ także środowisko i dieta. W genach jest niejako zapisany maksymalny wzrost, jaki może osiągnąć dziecko, a o tym, czy faktycznie uda się go osiągnąć decyduje środowisko i dieta.

Naukowcy szacują, że o wzroście w 80 procentach decydują geny, a w 20 procentach pozostałe czynniki. Należą do nich:

  • sposób odżywiania – niedożywienie spowalnia wzrost
  • aktywność fizyczna – dawkowana z umiarem stymuluje ciało do produkcji hormonu. wzrostu. Nadmiar intensywnej aktywności fizycznej może jednak zaburzyć tempo wzrostu, powodująć, że dziecko będzie niższe niż mogłoby być.
  • ilość snu – podczas snu wydzielany jest hormon wzrostu. lekarze podkreślają, że bardzo ważna jest ilość snu nocnego w pierwszej części nocy – między godziną 22:00 a 24:00. To dlatego późno chodzące spać dzieci mogą rosnąć wolniej.

Oczywiste jest, że wzrost dziecka zależy od jego wieku i płci. Dziewczynki mogą rosnąć do 18 roku życia, a chłopcy nawet do 21 roku życia. Najczęściej jednak i chłopcy i dziewczynki przestają rosnąć nieco wcześniej – dziewczynki zwykłe dwa lata po pierwszej miesiączce mają już swój wzrost ostateczny.

To, czy dziecko ma prawidłowy wzrost sprawdza się na siatkach centylowych, na których wzrost odnosi się do wieku dziecka.

Reklama

Wzrost dziecka – tabela

Poniżej zamieszczamy siatki centylowe wzrostu dziewczynek i chłopców. Wyczytać z nich można, czy dziecko jest średniego wzrostu – okolice 50 centyla, niskiego wzrostu – między 3 a 25 centylem, wysokiego wzrostu – między 75 a 97 centylem. Wzrost dziecka powyżej 97 i poniżej 3 centyla uznaje się za wzrost poza normą.

Siatka centylowa - wzrost dziewczynki

Siatka centylowa - wzrost dziewczynki

Siatka centylowa - wzrost chłopca

Siatka centylowa - wzrost chłopca
Reklama
Reklama
Reklama