Co grozi rodzicowi, który nie płaci alimentów?

Przysługuje ci obowiązek alimentacyjny na dziecko, ale partner notorycznie się pod niego uchyla? Możesz złożyć pozew do prokuratury. Sprawdź szczegóły!
Milena Oszczepalińska
Konsekwencje niepłacenia alimentów
fot. AdobeStock
Obowiązek alimentacyjny niestety nie zawsze jest respektowany. Bywa, że choć alimenty są sądownie przyznane, osoba, która powinna je płacić, nie czuje się do tego zobowiązana albo robi wszystko, by uchylić się od odpowiedzialności. Polskie prawo obecnie pozwala na szybkie ukaranie sprawcy. Podpowiadamy, co należy zrobić w takich przypadkach.

Kiedy można zgłosić, że dana osoba nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami uchylanie się od tego obowiązku jest traktowane jak przestępstwo. Można powiadomić o nim odpowiednie organy już po upływie trzech miesięcy, za które powstało zadłużenie z tytułu niewypłacania należnej kwoty alimentów na dziecko. Procedura postępowania została możliwie uproszczona po to, by takie sprawy nie ciągnęły się miesiącami, ale były jak najszybciej rozstrzygane i dochodziło do egzekucji należnych alimentów.
Redakcja poleca: Zaproszenie do Internetowej Szkoły Rodzenia
Przygotuj się z nami do porodu i macierzyństwa. Zapraszamy do Internetowej Szkoły Rodzenia mamotoja.pl!

Jak zgłosić pozew o niepłacenie alimentów?

Jeśli mamy do czynienia z 3-miesięczną zwłoką, możemy zgłosić ten fakt do prokuratury. Robi to rodzic lub opiekun, który jest upoważniony do odbioru alimentów na rzecz danego dziecka. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z opisem całej sytuacji należy złożyć w prokuraturze, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka (a nie dłużnika).

Zobacz też: Egzekucja alimentów od rodzica przebywającego za granicą

Dokumenty niezbędne do złożenia zawiadomienia

  • odpis orzeczenia sądowego, w którym jest mowa o przyznaniu alimentów (lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzoną klauzulą wykonalności)
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji,
  • zaświadczenie o kwocie zadłużenia.
Gdy prokurator otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty, wezwie osobę, która składała zawiadomienie w celu uzupełnienia wszelkich niezbędnych informacji, a następnie wezwie dłużnika w charakterze oskarżonego.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Jeśli dłużnik po przesłuchaniu przez prokuratora zobowiąże się do wpłacenia zaległej kwoty alimentacyjnej na rzecz poszkodowanego w ciągu 30 dni, wówczas uniknie kary. W przeciwnym razie grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2. Kara może być przeprowadzona w systemie dozoru elektronicznego. W tym przypadku dłużnik będzie miał możliwość wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. Inne możliwości ukarania dłużnika to:
  • dozór domowy,
  • zatrzymanie prawa jazdy,
  • grzywna pieniężna w wysokości do 2000 zł.

Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

Narzędzia dla mam

Więcej

Hej Mamy! Nasze święto już w tę niedzielę!!!

Jaką jesteś mamą?