noszenie maseczki przez dzieci
fot. Adobe Stock

Noszenie maseczki przez dzieci: aktualne zalecenia

Jakie są aktualne zalecenia dotyczące noszenia maseczek przez dzieci? Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolnione są dzieci do ukończenia 5. roku życia. Noszenie maseczek ma zmniejszać ilość zakażeń koronawirusem.
Joanna Biegaj
Konsultacja: Dr Katarzyna Mudel
noszenie maseczki przez dzieci
fot. Adobe Stock
W Polsce z nakazu noszenia maseczek wyłączone są dzieci do ukończenia 5. roku życia. Zalecenia WHO i UNICEF w kwestii noszenia maseczek przez dzieci w przedziale wiekowym 6 - 11 lat zależą od wielu czynników, między innymi intensywności transmisji wirusa na terenie, który zamieszkują. Do momentu rozpoczęcia nauki zdalnej – maseczki w szkołach było obowiązkowe jedynie podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnej. Po rozpoczęciu roku szkolnego eksperci alarmowali, że to właśnie dzieci roznoszą koronawirusa

Spis treści:
 1. Maseczki u dzieci – od ilu lat?
 2. Zalecenia WHO i UNICEF
 3. Dzieci powyżej pięciu lat - zalecenia
 4. Kto jest zwolniony z noszenia maseczki?

Maseczki u dzieci – od ilu lat?

Jak informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia: „obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego) nie dotyczy m.in.: 
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej”.

Maseczki należy nosić również w przestrzeni otwartej, jednak są od tego wyjątki, np.: parki, lasy. Dotyczy to także sytuacji, w której uprawia się sport.
Redakcja poleca: Dziecko chodzi na palcach – czy to norma, czy zaburzenie? [WIDEO]
Przyczyn, dlaczego dziecko chodzi na palcach, może być wiele – od niegroźnych po powody chorobowe, np. porażenie mózgowe lub obciążenia genetyczne. Chodzenie na palcach u dziecka wymaga konsultacji ze specjalistą, aby w razie potrzeby wdrożyć leczenie.

Zalecenia WHO i UNIICEF

WHO i UNICEF, bazując na konsultacjach i opiniach ekspertów, zaleca, aby dzieci do ukończenia 5. lat nie nosiły maseczek. Co jest powodem takiej decyzji? Wpływają na nią etapy rozwoju dziecka, a także umiejętność prawidłowego używania maseczki. Wynika to z podejścia „nie szkodzić” - ważne jest, by dziecko prawidłowo używało maseczki, ale także zapobieganie potencjalnym szkodom, jakie mogą wyniknąć z noszenia maseczki przez dziecko. 

Dzieci, które ukończyły 5 lat, zazwyczaj mają także wykształconą sprawność manualną oraz precyzyjne ruchy koordynacyjne - jest to niezbędne, by dziecko mogło w sposób prawidłowy założyć i zdjąć maseczkę, jedynie z minimalną pomocą rodzica lub innej osoby dorosłej. GIS zaznacza jednak, że jeżeli osoba dorosła stwierdzi, że dziecko wcześniej osiągnęło sprawność manualną i będzie w stanie poprawnie używać maseczki – to już nawet dziecko, które ukończyło dwa latka, może nosić maseczkę. Oczywiście, powinno się to odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

e-book Odporność dziecka konsultacja dr P. Grzesiowski

Dzieci powyżej 5 lat - zalecenia

O ile w przypadku dzieci do lat 5. WHO i UNICEF zaleca podejście „nie szkodzić”, to w przypadku dzieci w wieku 6 -11 lat rekomendowane jest „podejście oparte na ryzyku”. Oznacza to, że rodzicie powinni wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • intensywność transmisji wirusa na obszarze, w którym przebywa dziecko
 • dostępne dowody dotyczące ryzyka zakażenia i transmisji w tej grupie wiekowej
 • środowisko społeczne i kulturowe (zwyczaje, zachowanie lub normy społeczne, które mają wpływ na interakcje społeczne, zwłaszcza z dziećmi i między nimi)
 • zdolność dziecka do stosowania odpowiednich maseczek i dostępność odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej
 • potencjalny wpływ noszenia maseczki na uczenie się i rozwój psychospołeczny
 • dodatkowe uwarunkowania, takie jak przebywanie dziecka z osobami starszymi, podczas zajęć sportowych, dzieci niepełnosprawne lub z innymi chorobami podstawowymi.

Kto jest zwolniony z noszenia maseczki?

Osoba zwolniona z obowiązku zasłania ust i nosa musi na żądanie policji przedstawić zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Źródło: pulsmedycyny.pl, prawo.pl, rpo.gov.pl, MZ

Zobacz także
Konsultacja: Dr Katarzyna Mudel

pediatra, specjalista medycyny rodzinnej oraz medycyny estetycznej. Pracuje jako pediatra z dziećmi w Lux Med i Medicover. Jest ekspertem portalu Znany Lekarz.

Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy