Nowe rozporządzenia oświaty z powodu trudności w nauce
fot. screen/youtube, Adobe Stock

Zmiany w maturze i egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku

Minister Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie działania szkół w czasie pandemii. Jakie zmiany czekają uczniów?
Joanna Biegaj
Nowe rozporządzenia oświaty z powodu trudności w nauce
fot. screen/youtube, Adobe Stock
W środę MEN poinformowało o tym, że minister Czarnek podpisał nowelizację w sprawie zmian związanych z egzaminem ósmoklasisty oraz egzaminem maturalnym. Zmienią się wymagania egzaminacyjne dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu w 2021 roku. 

Spis treści: 
 1. Matura i egzamin ósmoklasisty 2021
 2. Egzamin ósmoklasisty – zmiany w 2021
 3. Egzamin maturalny – zmiany w 2021
 4. Bez obowiązkowego egzaminu ustnego na maturze 2021
 5. Egzamin ósmoklasisty 2021 – jak będzie wyglądał?
 6. Co czeka uczniów na maturze w 2021 roku?
 7. Szkolenia dla nauczycieli

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021

„W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego” – zapowiedziało MEN.

Egzamin ósmoklasisty – zmiany w 2021

Uczniów kończących szkołę podstawową w tym roku czekają następujące zmiany związane z egzaminem końcowym:
 • język polski – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 • matematyka – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • język angielski – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin maturalny – zmiany w 2021

Co zmieni się w wymaganiach na egzaminie maturalnym?
 • Matematyka na poziomie podstawowym - ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.
 • Geografia na poziomie rozszerzonym - usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym. Rząd zrezygnował także z tych zagadnień, które trudno omówić podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystyki reżimów rzecznych w Polsce, a także zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie i zróżnicowania językowego ludności świata.

Maturzyści nie będą mieli także obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczeń będzie mógł podejść do egzaminów z 6 przedmiotów dodatkowych. Będzie miał także możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Bez obowiązkowego egzaminu ustnego na maturze 2021

Maturzyści egzamin maturalny w 2021 roku będą zdawali tylko w formie pisemnej. Podobnie było w roku ubiegłym. W tym roku nie będzie obowiązkowej części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, a także języka obcego nowożytnego. Możliwość przystąpienia do tej części będą mieć uczniowie, którym wynik z danego przedmiotu będzie potrzebny podczas rekrutacji na studia w obcym kraju.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – jak będzie wyglądał?

Redakcja poleca: Jak zrobić kotylion z papieru: łatwa instrukcja DIY
Kotylion to obowiązkowa ozdoba na Święto Niepodległości. Aby zrobić kotylion, potrzebujesz jedynie kawałka papieru, papierowej papilotki do ciastka i wydrukowanego na kartce orzełka, którego szablon znajdziesz na naszej stronie. Taki kotylion narodowy to proste zadanie. Dzięki naszej instrukcji szykowanie ozdób na 11 listopada stanie się niezłą frajdą. Podpowiadamy, jak zrobić prosty i efektowny kotylion z papieru.

Język polski

 • Egzamin z języka polskiego będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Całość egzaminu będzie trwała 120 minut. 
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Egzamin z matematyki będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Egzamin będzie trwał 100 minut. 
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Egzamin będzie trwał 90 minut. 
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Co czeka uczniów na maturze w 2021 roku?

Język polski (jako przedmiot obowiązkowy)

 • Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka (jako przedmiot obowiązkowy)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy (jako przedmiot obowiązkowy)

 • Egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty dodatkowe - na poziomie rozszerzonym 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Szkolenia dla nauczycieli

W związku z wprowadzonymi zmianami egzaminacyjnymi zostaną odpowiednio przeszkoleni nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni. Po skończeniu szkoleń ich uczestnicy przeprowadzą szkolenia kaskadowe dla nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r.

Źródło: MEN

Zobacz także: 
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy