przedszkole
fot. panthermedia

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Zmiany w rekrutacji do przedszkoli w Warszawie! Pierwszeństwo przy przyjmowaniu będą miały rodziny wielodzietne (z co najmniej trójką dzieci). Rodzice wychowujący dziecko razem bez ślubu nie mogą już liczyć na bezkarne podbijanie liczby punktów sposobem „na samotną matkę”.
Katarzyna Imiołek
przedszkole
fot. panthermedia
Zmiany w przepisach rekrutacyjnych do warszawskich przedszkoli wymógł wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Do tej pory pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola prawo dawało:
 • dzieciom niepełnosprawnych i wychowywanych przez niepełnosprawnych albo niezdolnych do pracy rodziców,
 • dzieciom z rodzin zastępczych
 • dzieciom samotnych rodziców.
Właśnie punkty dla samotnych matek budziły najwięcej wątpliwości. Ponieważ urzędnicy nie opisali, co kryje się pod tym określeniem, korzystały z tej luki osoby żyjące w związkach nieformalnych, podając się za osoby samotne. A wychowawczynie w przedszkolach dziwiły się, widząc regularnie odbierających do domu maluchy tatusiów...

Rodzic samotny nie znaczy rodzic bez ślubu

Nowe przepisy precyzują, kim jest rodzic samotny. Definicję wzięto z Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Rodzic samotny to „panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.

Nowa ustawa nakazuje, aby w pierwszej kolejności przyjmować:
 • dzieci niepełnosprawne,
 • dzieci niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
 • dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci),
 • dzieci objętych pieczą zastępczą
 • dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.
Redakcja poleca: Czy uważasz, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka i przedszkola? [SONDA ULICZNA]
Zapytałyśmy przechodniów, czy uważają, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie sondę!

Pozostałe okoliczności ułatwiające przyjęcie do przedszkola

Poza tym, podczas najbliższej rekrutacji urzędnicy wciąż będą nadal punktować sytuację, gdy:
 • oboje rodzice pracują,
 • rodzice odprowadzają podatki w Warszawie,
 • dzieci posiadają rodzeństwa w tym samym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole,
 • dziecko jest np. alergikiem i rodzice starają się o przedszkole oferujące różne diety.
Zobacz szczegółowe kryteria naboru dzieci do przedszkoli 2014/2015!

Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy