oceny w szkole
fot. Adobe Stock

Oceny w szkole: skala ocen szkolnych w Polsce

Skala ocen w szkole zmieniała się na przestrzeni lat. Aktualnie obowiązują trzy sposoby punktacji uczniów. Sprawdź, jakie są oceny w polskiej szkole i co oznaczają.
Joanna Biegaj
oceny w szkole
fot. Adobe Stock
Poprzez oceny w szkole nauczyciele określają poziom wiedzy ucznia. Ocena jest również sygnałem dla rodzica, jak dziecko radzi sobie z nauką. Oceny widnieją na świadectwie szkolnym, są także jedną z przepustek umożliwiających dostanie się do dobrej szkoły i rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji. Przedstawiamy nazwy ocen w polskiej szkole, a także ich znaczenie. 

W Polsce obowiązują trzy rodzaje ocen szkolnych:
 • skala opisowa,
 • skala procentowa,
 • skala stopniowa.

W klasach 1-3 szkoły podstawowej nauczyciele oceniają uczniów w sposób opisowy, od 4 klasy do skończenia szkoły ponadpodstawowej obowiązuje skala stopniowa. Skala procentowa wykorzystywana jest podczas egzaminów.

System oceniania w Polsce w szkole uwzględnia skalę sześciostopniową. W szkołach wyższych obowiązuje systemem czterostopniowy – od 2 do 5 (aby zaliczyć przedmiot, student musi dostać co najmniej ocenę dostateczną).

Skala ocen w szkole

Sześciostopniowej cyfrowej skali ocen używa się do oceniania rocznego, semestralnego oraz końcowego.

System oceniania w Polsce uwzględnia następujące stopnie w szkole:
 • ocena celująca – 6
 • ocena bardzo dobra – 5
 • ocena dobra – 4
 • ocena dostateczna – 3
 • ocena dopuszczająca – 2
 • ocena niedostateczna – 1.

Skala ocen w szkole – procenty

W polskim szkolnictwie można zetknąć się również ze skalą procentową. Stosuje się ją zazwyczaj podczas egzaminów końcowych po szkole podstawowej oraz na maturze. Zazwyczaj progiem zdawalności jest uzyskanie 30 proc. Nauczyciele mogą wykorzystywać skalę procentową także podczas sprawdzianów lub pisemnych kartkówek, zamieniając ją później na skalę liczbową.

Przykładowa skala procentowa: 
 • ocena celująca – od 96 do 100 proc.
 • ocena bardzo dobra – od 86 do 95 proc.
 • ocena dobra – od 71 do 85 proc.
 • ocena dostateczna – od 56 do 70 proc.
 • ocena dopuszczająca – od 41 do 55 proc.
 • ocena niedostateczna – od 0 do 40 proc.

Nazwy ocen z zachowania

W szkole ocenia się także zachowanie ucznia. Służy do tego skala ocen z zachowania.

Oceny z zachowania:
 • ocena wzorowa
 • ocena bardzo dobra
 • ocena dobra
 • ocena poprawna
 • ocena nieodpowiednia
 • ocena naganna.

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy, biorąc pod uwagę własne obserwacje w kwestii zachowania ucznia w szkole, a także jego zaangażowanie w życie szkoły i przestrzeganie zasad zawartych w statucie szkolnym.

Zobacz także
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy