GRY
 
 

Ojczym i macocha - jakie urlopy przysługują im na przysposobione dziecko

Jesteś macochą albo ojczymem i nie wiesz, jakie prawa i przywileje przysługują ci na dziecko, które wychowujesz a którego nie jesteś biologicznym rodzicem? Jakie urlopy i dni wolne na dziecko przysługują przybranym rodzicom?

fot. Fotolia.pl
Macocha i ojczym to określenia używane potocznie na oznaczenie przybranych rodziców. Dotyczy sytuacji, gdy rodzic zawiera kolejny związek małżeński po rozwodzie lub śmierci poprzedniego małżonka. Wówczas dla dzieci ze związku z poprzednim małżonkiem nowy członek rodziny zgodnie z polskim prawem staje się powinowatym pierwszego stopnia w linii prostej. Wówczas macocha nie ma żadnych praw rodzicielskich w stosunku do dziecka małżonka. Zmienia to instytucja adopcji. Przysposobienie dziecka małżonka skutkuje powstaniem trwałej więzi między przysposabiającym a przysposobionym jak między rodzicem i dzieckiem. W takiej sytuacji macocha będzie mogła korzystać z wszelkich praw przysługujących rodzicom dziecka, także w pracy i szkole.
 

Kiedy możesz adoptować przybrane dziecko?

Warto podkreślić, że adopcja jest możliwa tylko w określonych przypadkach. Gdy oboje z rodziców biologicznych mają pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, przysposobienie dziecka przez macochę nie dojdzie do skutku. Aby mogła to uczynić, drugi z rodziców dziecka musi zostać skutecznie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Taka sytuacja otwiera drzwi do wszczęcia procedury adopcyjnej. Kolejny przypadek umożliwiający przysposobienie dziecka dotyczy braku drugiego rodzica biologicznego (śmierć).
 
Redakcja poleca: 12 zdań, których lepiej nie mówić do mam domowych [WIDEO]
Jeśli zostałaś z dzieckiem w domu, pracujesz na pełen etat! A nawet więcej – bo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I jest to naprawdę ciężka praca! Ty dobrze o tym wiesz. Ale inni… niekoniecznie. Czy i ty usłyszałaś kiedyś jedno z takich wkurzających zdań?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego na przysposobione dziecko

Jeśli przybrani rodzice zaadoptowali dzieci małżonka, mają prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wydaniu postanowienia sądu opiekuńczego o przysposobieniu dziecka. Urlop ten stanowi odmianę urlopu macierzyńskiego udzielanego biologicznym rodzicom w związku z urodzeniem dziecka. Celem urlopu jest więc opieka nad dzieckiem i nawiązanie z nim bliskiej więzi bezpośrednio po dokonaniu adopcji.
Aby móc skorzystać z urlopu, należy: pozostawać w stosunku pracy, przyjąć dziecko na wychowanie i wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Wszystkie trzy kryteria muszą zostać spełnione łącznie. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek spełniający wskazane warunki. Korzystając z urlopu ma warunkach  urlopu macierzyńskiego, przysposabiającego obejmuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy jak w przypadku biologicznego rodzica przebywającego na urlopie macierzyńskim. Uprawniony korzysta również z identycznych uprawnień jak rodzice w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim.

Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 183 Kodeksu pracy wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi:
1) 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.
- nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Zobacz też: Wniosek na dodatkowy urlop macierzyński – wzór

Ważne!
Osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Polecamy: Jak być lepszą macochą niż u Kopciuszka

Doładuj
Przeładuj