GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Ulica: ul. Kredytowa 1
Miasto: Warszawa
Telefon: (022) 696 53 80
Strona www: pme.waw.pl
Opis: Muzeum gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecnie liczą one 76 402 obiektów własnych (wraz z kolekcjami wymiennymi) oraz 2445 depozytów. W tym zbiory polskie i europejskie 53 191 sztuk, a zbiory pozaeuropejskie 21 973.Prowadzi bogatą działalność wystawienniczą (wystawy stałe, czasowe w gmachu oraz w innych muzeach i galeriach w kraju i za granicą); edukacyjną i popularyzatorską (lekcje muzealne, warsztaty, imprezy okazjonalne, konkursy, kiermasze świąteczne, koncerty, imprezy plenerowe); oraz wydawniczą. Współpracuje z wieloma muzeami, instytucjami i organizacjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, ośrodkami kultury w kraju i na całym świecie.