GRY
 
 

"Para-buch, teatr w ruch"

27.03.2012r.,Teatralny pociąg wyruszy już na wiosnę pod koniec marca, dlatego wszystkich miłośników sztuki teatralnej zachecamy do śledzenia jego trasy.

logo WCK
fot. Wodzisławskie Centrum Kultury
„Para-buch, teatr w ruch” jest projektem skupiającym swoją tematykę wokół sztuki teatru. Przedsięwzięcie zakłada interdyscyplinarne działania edukacyjne a wśród nich zorganizowanie przeglądów twórczości teatralnej, spektakli, warsztatów zarówno dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych jak i instruktorów teatralnych oraz widowiska plenerowe.

Program został przygotowany tak, by znalazło się w nim możliwie jak najwięcej teatralnych gatunków i konwencji: teatr dla dzieci, teatr tańca, teatr uliczny, teatr osób niepełnosprawnych, performance, teatr dramatyczny.Śladem, który pozostanie po projekcie „Para-buch, teatr w ruch” będzie film „Rozmowy wokół teatru”, będący relacją ze wszystkich działań wchodzących w skład projektu, ale także zbiorem wywiadów z artystami, twórcami, warsztatowcami, wskazówkami instruktorów na temat prowadzenia grup teatralnych i tworzenia przedstawień oraz impresjami widzów na temat teatru.
Opracowany projekt ma na celu rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności osób zajmujących się teatrem na poziomie amatorskim ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 5 -12 lat, młodzieży oraz instruktorów teatralnych. Jego realizacja przyczyni się do poszerzenia oferty pozaszkolnej edukacji teatralnej stanowiąc formę aktywnego i twórczego spędzania czasu.
Uczestnictwo w działaniach projektu ma również na celu integrację środowisk pełno- i niepełnosprawnych poprzez teatr oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy zespołami. Stwarza również okazję konfrontacji umiejętności i dorobku pracy grup teatralnych podczas przeglądów: Wiosenne Konfrontacje Artystyczne „Maska”, Przeglądu Teatrów Tańca "Poruszeni Teatrem", Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych "Para - buch" oraz „Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne”. W wymiarze społecznym ma na celu uwrażliwienie na potrzebę i istotę pracy twórczej z osobami niepełnosprawnymi oraz motywowanie tychże do dalszej pracy i rozwoju. Charakter integrujący powziętych form aktywności posłuży niwelowaniu barier w kontaktach oraz działaniach twórczych osób pełno- i niepełnosprawnych. "Para-buch, teatr w ruch" ma na celu kształcenie świadomych odbiorców kultury wyzwalając w nich potrzebę i dążenie do stałego wszechstronnego kontaktu z kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form i konwencji teatralnych.Dzięki przewidzianym działaniom o charakterze otwartym oraz zaangażowaniu w działania różnych środowisk, projekt ma również przełożenie na wyrównywanie szans w dostępie do kultury.

więcej »
Redakcja poleca: 10 najczęściej popełnianych błędów wychowawczych
Starasz się być świetnym rodzicem, a twój maluch nadal jest niegrzeczny? Czasem warto spojrzeć na siebie, by odkryć, gdzie leży problem...

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj