GRY
 
 

Paszport dla dziecka – jak i kiedy wyrobić?

Jeśli wybierasz się z dzieckiem na wakacje za granicą, pamiętaj, że musi mieć ono dowód poświadczający jego tożsamość. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty, natomiast w krajach poza UE wymagany jest paszport. Gdzie go wyrobić?

Rodzina na lotnisku, wyjzad zagranicę, paszport dla dziecka, podróż z dzieckiem
fot. Fotolia

Gdzie wyrobić dziecku paszport?

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim (w punktach paszportowych lub delegaturach urzędu). Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców (jeśli mają pełnię władzy rodzicielskiej) lub jednego rodzica (jeśli drugi ma ograniczoną władzę rodzicielską lub nie żyje). Taki wniosek mogą również złożyć opiekunowie dziecka ustanowieni przez sąd.
Za granicą organem właściwym do wydania polskiego paszportu jest konsul.
Ważne! Jeśli oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale jedno z nich nie może być obecne przy składaniu wniosku, wówczas należy dołączyć do wniosku pisemną zgodę drugiego rodzica, poświadczoną przez notariusza, organ paszportowy lub konsula. Taka zgoda na wyjazd powinna zawierać sformułowanie: „Wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka)”.
Jeśli jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie lub został pozbawiony tych praw w ogóle, należy przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu.
W przypadku, gdy jedno z rodziców odmawia udzielenia zgody na wydanie paszportu albo uzyskanie takiej zgody jest znacznie utrudnione, należy sprawę skierować do sądu rodzinnego. Orzeczenie sądowe w tym zakresie zastępuje zgodę rodzica.

Warto przeczytać: Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?
Redakcja poleca: Jaką rolę w twoim dzieciństwie odegrała babcia? [SONDA ULICZNA]
O to, jaką rolę w naszym dzieciństwie odegrała babcia zapytaliśmy przechodniów. W niedzielę obchodzimy Dzień Babci i z tej okazji życzymy wszystkim babciom dużo zdrowia i uśmiechu!

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby wyrobić dziecku paszport, należy wykonać następujące czynności:
  • Wypełnić formularz paszportowy (jest on dostępny w urzędach wojewódzkich). Musi być on podpisany przez oboje rodziców, a także przez dziecko, które ukończyło 13. rok życia – w przypadku młodszych dzieci taki podpis nie jest wymagany. Ważne! Wniosek paszportowy nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
  • Dołączyć zdjęcie dziecka (kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Takie zdjęcie najlepiej wykonać w profesjonalnych zakładach fotograficznych, ponieważ oprócz wymiarów musi ono spełniać szereg innych wymagań (m.in. osoba na zdjęciu paszportowym musi mieć otwarte oczy, widoczne uszy nieprzesłonięte włosami, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta). Ważne! Osoby niepełnosprawne lub osoby, które nie mogą spełnić powyższych wytycznych z powodów religijnych, mogą przedstawić inne zdjęcie, ale pod warunkiem, że dołączą do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Dokładne wytyczne dotyczące zdjęcia znajdziecie na stronach urzędów wojewódzkich.
  • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał) oraz dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej, np. legitymacja szkolna, akt urodzenia. Ważne! W każdym urzędzie są okienka, w których można dokonać takiej opłaty. Osoby przyjmujące wpłaty zwykle cierpliwie tłumaczą, co i w którą rubrykę trzeba wpisać. Na szybach punktu są również wywieszone przykładowo wypełnione druki. Opłatę paszportową można również uiścić przelewem internetowym. Jednak przy składaniu wniosku trzeba okazać wydrukowane potwierdzenie przelewu.
  • Paszport dziecka, o ile taki już posiada, a chcemy wyrobić mu nowy. Paszport jest potrzeby do wglądu. Przy odbiorze nowego dokumentu, stary zostanie zniszczony (najczęściej jest dziurawiony).
Ważne! Rodzice składający wniosek paszportowy dla dziecka muszą mieć przy sobie ważne dowody tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). Opiekunowie prawni muszą przedłożyć zaświadczenia o ustanowieniu opieki prawnej.

Przy składaniu wniosku paszportowego dla dziecka, które ma 5 lat, wymagana jest jego obecność.

Zobacz także: Władza rodzicielska po rozwodzie – kto rozstrzyga w tej sprawie?

Doładuj
Przeładuj