GRY

Paszport dla dziecka – jak i kiedy wyrobić?

Jeśli wybierasz się z dzieckiem na wakacje za granicą, pamiętaj, że musi mieć ono dowód poświadczający jego tożsamość. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty, natomiast w krajach poza UE wymagany jest paszport. Gdzie go wyrobić?
Rodzina na lotnisku, wyjzad zagranicę, paszport dla dziecka, podróż z dzieckiem
fot. Fotolia

Planujecie urlop za granicą? Pamiętaj, że jeśli twój maluch będzie podróżowało po krajach Unii Europejskiej (UE), potrzebuje paszportu albo dowodu osobistego dla dziecka. Jeśli dziecko wyjeżdża poza UE, musi mieć paszport. Warto tych formalności nie zostawiać na ostatnią chwilę. Sprawdź, kiedy i jak uzyskać paszport dla dziecka.

Gdzie wyrobić dziecku paszport?

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim (w punktach paszportowych lub delegaturach urzędu). Za granicą organem właściwym do wydania polskiego paszportu jest konsul.
 • Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców (jeśli mają pełnię władzy rodzicielskiej) lub jednego rodzica (jeśli drugi ma ograniczoną władzę rodzicielską lub nie żyje). Taki wniosek mogą również złożyć opiekunowie dziecka ustanowieni przez sąd.
 •  Jeśli oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale jedno z nich nie może być obecne przy składaniu wniosku, wówczas należy dołączyć do wniosku pisemną zgodę drugiego rodzica, poświadczoną przez notariusza, organ paszportowy lub konsula. Taka zgoda na wyjazd powinna zawierać sformułowanie: „Wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka)”.
 • Jeśli jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie lub został pozbawiony tych praw w ogóle, należy przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu.
 • W przypadku, gdy jedno z rodziców odmawia udzielenia zgody na wydanie paszportu albo uzyskanie takiej zgody jest znacznie utrudnione, należy sprawę skierować do sądu rodzinnego. Orzeczenie sądowe w tym zakresie zastępuje zgodę rodzica.

Warto przeczytać: Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?
Redakcja poleca: Zaproszenie do Internetowej Szkoły Rodzenia
Przygotuj się z nami do porodu i macierzyństwa. Zapraszamy do Internetowej Szkoły Rodzenia mamotoja.pl!

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby wyrobić dziecku paszport, potrzbujesz:
 • formularz paszportowy (jest on dostępny w urzędach wojewódzkich). Musi być on podpisany przez oboje rodziców, a także przez dziecko, które ukończyło 13. rok życia – w przypadku młodszych dzieci taki podpis nie jest wymagany. Ważne! Wniosek paszportowy nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
 • zdjęcie dziecka (kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Takie zdjęcie najlepiej wykonać w profesjonalnych zakładach fotograficznych, ponieważ oprócz wymiarów musi ono spełniać szereg innych wymagań (m.in. osoba na zdjęciu paszportowym musi mieć otwarte oczy, widoczne uszy nieprzesłonięte włosami, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta).
  Ważne! Osoby niepełnosprawne lub osoby, które nie mogą spełnić powyższych wytycznych z powodów religijnych, mogą przedstawić inne zdjęcie, ale pod warunkiem, że dołączą do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Dokładne wytyczne dotyczące zdjęcia znajdziecie na stronach urzędów wojewódzkich.
 • dowód opłaty paszportowej (oryginał) oraz dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej, np. legitymacja szkolna, akt urodzenia. W każdym urzędzie są okienka, w których można dokonać takiej opłaty. Osoby przyjmujące wpłaty zwykle cierpliwie tłumaczą, co i w którą rubrykę trzeba wpisać. Na szybach punktu są również wywieszone przykładowo wypełnione druki. Opłatę paszportową można również uiścić przelewem internetowym. Jednak przy składaniu wniosku trzeba okazać wydrukowane potwierdzenie przelewu.
 • stary paszport dziecka, o ile taki już posiada, a chcemy wyrobić mu nowy. Paszport jest potrzeby do wglądu. Przy odbiorze nowego dokumentu, stary zostanie zniszczony (najczęściej jest dziurawiony).
 • rodzice składający wniosek paszportowy dla dziecka muszą mieć przy sobie ważne dowody tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). Opiekunowie prawni muszą przedłożyć zaświadczenia o ustanowieniu opieki prawnej.
Przy składaniu wniosku paszportowego dla dziecka, które ma 5 lat, wymagana jest jego obecność.

Zobacz także: Władza rodzicielska po rozwodzie – kto rozstrzyga w tej sprawie?
 

Na jak długo wyrabia się paszport dziecku?

Od czerwca 2012 r. dzieciom poniżej 13. roku życia wydawane są paszporty biometryczne na okres 5 lat. Zawierają one: Ważne! W urzędach podczas przyjmowania wniosku o paszport pobiera się od dzieci, które skończyły 6 lat odciski palców. Rodzice i dzieci nie powinni się obawiać tej procedury – urządzenia do pobierania odcisków są łatwe w obsłudze i niebrudzące.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

 • W przypadku dzieci do 13. roku życia pełna opłata za wydanie paszportu wynosi 60 zł, jednak dzieci mogą skorzystać z ulgi 50-procentowej i płacą tylko 30 zł. Z Kartą Dużej Rodziny ta opłata jest jeszcze niższa i wynosi 15 zł. W obu przypadkach, aby skorzystać z tej zniżki, trzeba okazać dokument potwierdzający prawo do ulgi, np. legitymację szkolną czy Kartę Dużej Rodziny.
 • W przypadku młodzieży od 13. do 18. roku życia pełna opłata za wyrobienie paszportu wynosi 140 zł, ale z ulgą 50-procentową tylko 70 zł, z Kartą Dużej Rodziny 35 zł. Oczywiście po przedłożeniu dowodu uprawniającego do zniżki.
 • Dodatkowo trzeba się liczyć z kosztem wyrobienia zdjęcia do paszportu (to kilkanaście złotych).

Po jakim czasie odbiera się paszport?

Czas oczekiwania na paszport nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Tyle zwykle czeka się w okresie przedwakacyjnym. Poza tym okresem paszport można odebrać nawet po 20 dniach. Na stronach internetowych – po otrzymaniu potwierdzenia złożenia wniosku – można sprawdzać, jaki jest status paszportu. Wystarczy jedynie wpisać numer sprawy w Paszportowym Portalu Informacyjnym.

Ważne! Przy odbiorze paszportu dla dziecka nie jest konieczna obecność obojga rodziców, ale osoba odbierająca musi mieć przy sobie dowód tożsamości, potwierdzenie złożenia wniosku i – ewentualnie – stary paszport dziecka.

O czym warto pamiętać?

Przede wszystkim o sprawdzeniu przed wyjazdem za granicę terminu ważności paszportu. To bardzo ważne, bo w niektórych państwach wymagane są paszporty z co najmniej sześciomiesięcznym terminem ważności (na przykład w Egipcie, Turcji, Indii czy Maroko). Jeśli chcesz sprawdzić, jakie są wymagania dotyczące paszportu, skorzystaj z rządowego poradnika "Polak za granicą".

Polecamy:  Paszport dla dziecka urodzonego w Anglii
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Mamą być

Pomoc rodzicom