fot. Fotolia.pl

Jak najlepiej rozliczyć PIT - porady uwzględniające zmiany w 2015 r.

Jak najlepiej rozliczyć PIT, z jakiego skorzystać formularza, rozliczać się z mężem, czy osobno, oraz jakie rodzaje odliczeń od podatku ci przysługują - podpowiadamy.
Aneta Grinberg
fot. Fotolia.pl
Na złożenie PIT-u masz czas do 30 kwietnia. Lepiej jednak zrobić to wcześniej, zwłaszcza gdy spodziewasz się zwrotu nadpłaconego podatku, chociażby z ulgi prorodzinnej.

Jak złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok?


PIT możesz złożyć:
 •  osobiście – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!),
 • wysłać pocztą,
 • przez internet, korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Przez internet szybciej i bez błędów
Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia rocznego zeznania. Z roku na rok coraz więcej PIT-ów jest wysyłanych przez internet. W 2014 r. było ich ponad 5 milionów. Przy tej formie rozliczenia oszczędzasz zarówno czas, jak i pieniądze. Nie musisz stać w kolejce, aby złożyć lub nadać PIT, nie płacisz za jego wysyłkę. Całą operację wykonasz z domowego komputera w kilka minut. Niepotrzebny ci też kosztowny podpis elektroniczny.
Bez niego złożysz: PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014 r. i PIT-16 w 2015 r.

Uwaga! Musisz znać kwotę swojego przychodu z poprzedniego rozliczenia – to jakby twój podpis, dzięki temu możesz bezpiecznie przesłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe.

Rozliczenie przez internet złożysz za pomocą:
 • aplikacji e-Deklaracje Desktop, gdzie możesz gromadzić swoje zeznania, a aplikacja zapamięta twoje dane i nie będziesz musiała wpisywać ich co roku,
 • interaktywnego formularza.
Aplikację lub formularz pobierzesz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl.

Uwaga! Sprawdź, czy masz odpowiednie oprogramowanie konieczne do ich obsługi. Chodzi o aplikację pakietu Adobe, np. program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader oraz wtyczkę (plug-in) niezbędną do składania formularzy interaktywnych. Jeśli nie masz – po prostu pobierz je ze strony portalu podatkowego, znajdziesz tam wszystkie niezbędne programy.
Po wysłaniu zeznania wyświetli się numer referencyjny, który pozwoli na pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Stanowi ono potwierdzenie, że PIT został wysłany.

Jeśli wypełniasz formularz papierowy, upewnij się, że jest on właściwy. Obowiązujące wzory druków są inne niż w poprzednim roku.

Czytaj też: Deklaracje PIT - kiedy wpisujemy NIP a kiedy PESEL?


Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Zanim złożysz deklarację podatkową, sprawdź, czy w twojej sytuacji nie warto skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, np. wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.
Chcesz wiedzieć kiedy wspólny PIT jest opłacalny?
Czytaj: Rozliczać się z mężem, czy osobno? Co się bardziej opłaca?

PIT możesz rozliczyć też razem z dzieckiem

Masz prawo rozliczyć się z dzieckiem, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem samotnie wychowującym dziecko. Pamiętaj jednak, musi to być faktycznie samotne wychowywanie, (nie tylko w sensie prawnym), polegające na tym, że samodzielnie utrzymujesz oraz troszczysz się o dziecko.

Polecamy: PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Jaki PIT dla kogo?

To, jaki formularz powinnaś wypełnić, zależy od tego, z jakich źródeł miałaś dochody.
 • PIT-36 – wypełniają osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, otrzymywały zagraniczną rentę lub emeryturę, uzyskiwały dochody najmu lub dzierżawy, z działalności wykonywanej osobiście (artystycznej, sportowej, umów o dzieło);
 • PIT-36 L – osoby uzyskujące dochody spoza rolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-procentowym podatkiem liniowym;
 • PIT-37 – osoby, które uzyskiwały dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie, o dzieło, kontraktów menedżerskich, pobierały emerytury;
 • PIT-38 – osoby, które uzyskały dochody m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach.
Wspólnymi załącznikami do PIT-36 i PIT- 37 są:
 • PIT-O – przy korzystaniu z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, darowizny;
 • PIT-D – przy uldze z tytułu spłacania odsetek od kredytu lub kontynuacji praw nabytych ulgi budowlanej;
Załączniki do PIT -36 i 36 -L:
 • PIT-B – informacja o wysokości dochodu (straty) działalności gospodarczej w danym roku podatkowym,
 • PIT-M – wypełniają osoby rozliczające dochody małoletniego dziecka, takie jak: renta rodzinna lub korzyści z wynajmu lokalu zapisanego na dziecko,
 • PIT-ZG –jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za granicą.
Formularze otrzymasz w urzędzie skarbowym lub znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2015).

Wypełniając zeznanie podatkowe, warto pamiętać o ulgach. Jedne odliczamy od dochodu, inne natomiast od podatku, zmniejszając tym samym kwotę podatku, którą płacimy.

Polecamy: Rozlicz PIT przez internet - poradnik krok po kroku.


Odliczenia od podatku

Ulga na dzieci – PIT-O
Od 1 stycznia 2015 r. korzystamy z ulgi na dzieci na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga jest teraz większa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych. Nowe rozwiązania w zakresie zwrotu, jak
i podwyższenia ulgi na dzieci, obowiązują już w rozliczeniu za 2014 r. To oznacza, że rodziny wychowujące dzieci uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe już podczas tegorocznego rozliczenia.

Uwaga! Rodziny wielodzietne, które rozliczą się elektronicznie, szybciej otrzymają zwrot podatku (w ciągu 30 dni).
Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, składający roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie (do 18. roku życia) oraz na pełnoletnie (do 25. roku życia), o ile uczą się lub studiują i w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego 3089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).

W zależności od liczby dzieci zmienia się także kwota maksymalnego zwrotu podatku:
 • jedno dziecko – 1112,04 zł,
 • dwoje dzieci – 2224,08 zł,
 • troje dzieci – 4224,12 zł,
 • czworo dzieci – 6924,12 zł.
Za każde następne dziecko przysługuje dodatkowy zwrot w wysokości 2700 zł.
Uwaga: Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia.
Natomiast osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica niebędącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł.
W sytuacji osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Taki sam limit (czyli 112 tys. zł) dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Polecamy:

 Inne odliczenia od dochodu

Ulga na internet – PIT-O
Odliczenie przez następujące po sobie dwa lata przysługuje, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałaś z tej ulgi. Odliczasz wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z internetu, maksymalnie 760 zł rocznie. Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć dokumenty potwierdzające te wydatki, zawierające m.in.: dane identyfikujące cię jako kupującego usługę, dane operatora, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Darowizny – PIT-O
Możesz odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa. Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w wypadku oddanej krwi zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników.

Odliczasz:
 • do wysokości 6 proc. dochodu, gdy przekazałaś darowiznę na cele pożytku publicznego, realizowane np. przez fundację, stowarzyszenie lub na cele kultu religijnego,
 • 130 zł za litr krwi lub jej składników – jeżeli honorowo, tzn. bezpłatnie, oddałaś krew.
Łączna wartość wymienionych darowizn nie może przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu;
 • do wysokości 100 proc. dochodu – na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych (uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw).
Ulga rehabilitacyjna
Przysługuje osobom niepełnosprawnym, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tym, które mają takie osoby na utrzymaniu. Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie mógł przekraczać 9120 zł w 2014 roku.
Odliczasz:
 • bez limitu – wydatki m.in.: na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • maksymalnie do 2280 zł rocznie m.in. na:
– używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej do przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
– utrzymanie psa asystującego przez osobę niewidomą i niedowidzącą I lub II grupy i osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy,
 • różnicę między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna te leki przyjmować.
Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć faktury z apteki, certyfikat potwierdzający status psa asystującego, pismo potwierdzające zlecenie zabiegów.

Ulga na dodatkowe oszczędzanie
na emeryturę – PIT-O
Możesz z niej skorzystać, gdy oszczędzasz na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru.
Odliczasz 4 proc. swojego wynagrodzenia, a dokładnie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. W 2014 r. limit wpłat na IKZE wynosił 4495,20 zł i dokładnie tyle maksymalnie możesz odliczyć od swojego dochodu. Więcej na www.emerytura.gov.pl.

Potrzebujesz rady i pomocy?


Masz pytania lub problemy techniczne z wysłaniem PIT?
Zadzwoń do Krajowej Informacji Podatkowej – czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
 •  telefon stacjonarny – 801 055 055
 • telefon komórkowy – (22) 330 0330

Podstawa prawna
Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350, z późn. zm).

Konsultacja: Izabela Leszczyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej.

Źródło: "Przyjaciółka".
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy