GRY
 
 

Czego twoje dziecko nauczy się w przedszkolu?

Podstawa programowa to dokument, który wyznacza główny cel całej edukacji przedszkolnej oraz to jakie zadania muszą być realizowane, by dzieci osiągnęły konkretne umiejętności przed pójściem do szkoły. Warto wiedzieć jak powinno wyglądać wychowanie i nauczanie naszych przedszkolaków. Czy podstawa zawiera wszystko, co ważne?

Społeczny rozwój dziecka - dziecko na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej powinno już:

  1. Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
  2. Odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej.
  3. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem.
  4. Używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
  5. Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
  6. Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość.
  7. Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.
  8. Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
  9. Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
Redakcja poleca: Rozwój umiejętności motorycznych dziecka [WIDEO]
Jak wspierać rozwój motoryczny dziecka podczas zabawy i zwykłych domowych czynności? Zobacz, co radzi Dorota Maciejec, psycholog dziecięcy.
Doładuj
Przeładuj