pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock

Pozbawienie władzy rodzicielskiej: kiedy, wniosek, jak to zrobić

Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć jednego lub obojga rodziców, m.in. kiedy rażąco zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka. O pozbawienie władzy występuje się do sądu opiekuńczego.
Karolina Stępniewska
pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock
Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego art. 111. Prawa rodzicielskie można też ograniczyć oraz przywrócić.

Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy?

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej ojca i/lub matkę dziecka, jeśli:
  • nadużywają swoich praw (np. stosują przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystują dziecko seksualne, nadużywają alkoholu);
  • rażąco zaniedbują obowiązki wobec dziecka (np. porzucili je, nie płacą alimentów);
  • istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. rodzic jest w więzieniu, cierpi na poważną chorobę psychiczną, zaginął lub wyjechał na stałe i nie interesuje się dzieckiem).
Ważne: Pozbawienie praw rodzicielskich nie musi być stałe. Jeśli w przyszłości okoliczności się zmienią, sąd będzie mógł je przywrócić.
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Podobnie jak w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich wniosek o pozbawienie ich jednego lub obojga rodziców może złożyć każdy, kto wie, że dziecku dzieje się krzywda. Może to być ojciec lub matka dziecka, dziadkowie, szkoła, kurator, policja. Wniosek składa się do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd może wszcząć też postępowanie z urzędu. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 40 zł.

Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej?

To, że rodzic jest pozbawiony praw rodzicielskich, oznacza, że nie ma prawa do decydowania m.in. o:
  • finansach,
  • miejscu zamieszkania,
  • edukacji,
  • leczeniu,
  • wychowaniu.
Nadal ma jednak prawo do spotkań z dzieckiem (chyba że sąd wyda taki zakaz ze względu na dobro dziecka). Ma także obowiązek płacenia alimentów. Dziecko ma prawo do spadku po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Rodzic może natomiast w przyszłości też domagać się alimentów na siebie i może dziedziczyć po dziecku.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy