pozew o alimenty
fot. Adobe Stock

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.
Monika Karbarczyk
Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów. Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku.

Spis treści:

Co to jest pozew o alimenty?

Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy drugi rodzic mieszka daleko lub za granicą). Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa drugi rodzic, np. ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak:
 • miejscowość i data;
 • adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego);
 • dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);
 • miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz;
 • datę, do której pieniądze mają być wpłacane, np. do 10. dnia każdego miesiąca, oraz sposób płatności;
 • uzasadnienie  opis okoliczności wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty;
 • informacje o załącznikach i dowodach;
 • własnoręczny podpis.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat. Oznacza to, że można dochodzić alimentów zasądzonych przez sąd i niepłaconych przez rodzica za okres ostatnich 3 lat.

Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka?

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu), o które występujesz do sądu. W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia.

W uzasadnieniu opisz sytuację rodzinną, majątkową i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci, czy posiada własne mieszkanie, jakie ma wykształcenie itp.). To bardzo ważne, bo aby wyliczyć możliwości finansowe rodzica, bierze się pod uwagę dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka (lub drugi rodzic) specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Uzasadnienie pozwu o alimenty ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

 • potrzebach dziecka;
 • ​możliwościach materialnych pozwanego rodzica.


W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka.

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

W uzasadnieniu umieść miesięczne opłaty za:
 • żłobek, przedszkole lub szkołę,
 • ​ubranie,
 • obuwie,
 • jedzenie,
 • lekarstwa,
 • zabawki,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wakacje.
Ważne! W uzasadnieniu pozwu o alimenty wypisz wszystkie wydatki na dziecko, nawet te, które teraz wydają ci się nieistotne, albo uważasz, że były tylko jednorazowe. Bądź pewna, że przy dziecku czeka cię wiele niespodziewanych wydatków, a wraz z wiekiem malucha nakłady finansowe zwykle rosną. Nie warto potem żałować, że nie pomyślało się o wszystkim.

Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Pozew o alimenty: jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Do pozwu o alimenty koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzają informacje umieszczone w pozwie. Potrzebne będą:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach;
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;
 • rachunki za wydatki na dziecko;
 • odpis pozwu i załączników;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);
 • odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście małżeństwem) lub orzeczenia o separacji.
Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Zakładu Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.
Pismo wraz z załącznikami zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla pozwanego)  możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Pozew o alimenty a opłaty sądowe

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację lub prowadzenie sprawy.

Pozew o alimenty: wzór

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego przykładu. Kliknij we wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:
 

pozew o alimenty wzór

Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wraz z pozwem o alimenty warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby drugi rodzic nie płacił alimentów (np. sprzedając część majątku) do momentu wydania wyroku. Wówczas sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 zł, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.

Zobacz także:
Redakcja poleca: Szczepienia skojarzone – co to takiego? [WIDEO]
Czy wiesz, czym są szczepienia wysokoskojarzone? Tak określa się nowoczesne szczepionki 4-, 5- lub 6-składnikowe. Dlaczego są popularne? Ich zaletą jest przede wszystkim to, że wymagają tylko jednego wkłucia, a chronią przed odpowiednio 4, 5 lub 6 różnymi chorobami zakaźnymi. Tym samym to doskonały sposób, by zmniejszyć ból podczas szczepienia u dziecka i związany z nim... stres u rodziców.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 17 głosy

Zobacz także

Popularne tematy