pozew o alimenty
fot. Adobe Stock

Jak złożyć pozew o alimenty: niezbędne dokumenty + wzór pozwu [2019/2020]

Jeżeli ubiegasz się o alimenty na dziecko, koniecznie musisz złożyć w sądzie pozew w tej sprawie. Zobacz, jak go napisać i jakie dołączyć do niego dokumenty, aby móc otrzymywać pieniądze na dziecko.
Monika Karbarczyk
Z roku na rok rośnie w Polsce liczba rozwodów, a wraz z nimi liczba dzieci wychowujących się w niepełnej rodzinie. Z reguły brakuje w niej taty dziecka. Niestety w wielu przypadkach ojciec przestaje uczestniczyć nie tylko w wychowaniu, ale i w utrzymywaniu dziecka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możesz wystąpić do sądu o alimenty od niepłacącego dobrowolnie rodzica. Pierwszym krokiem w celu uzyskania pieniędzy jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów. Podpowiadamy, jak krok po kroku to zrobić.

Co musisz napisać w pozwie?

Pozew o alimenty musisz złożyć do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimenty lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy ojciec dziecka mieszka daleko lub za granicą).

W pozwie o alimenty na dziecko musisz napisać:

 • miejscowość i datę;
 • adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;
 • dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);
 • miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz - masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;
 • datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;
 • uzasadnienie - opis okoliczności wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);
 • informacje o załącznikach i dowodach;
 • własnoręczny podpis.


Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Zobacz także:
 Jak walczyć o alimenty dla swojego dziecka?

Redakcja poleca: 3 eleganckie prezenty gwiazdkowe. Zachwycą każdą mamę!
Wybór prezentu gwiazdkowego dla maluszka to nie lada wyzwanie. Zestawy kreatywne, zabawki edukacyjne… a gdyby tak postawić na elegancję i wygodę, czyli na rozwiązania, które posłużą rodzicom i dziecku przez kilka lat. Co więcej – zachwycą każdego!

Jakie dokumenty musisz dołączyć?

Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach;
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;
 • rachunki za wydatki na dziecko;
 • odpis pozwu i załączników;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);
 • odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście razem) lub orzeczenia o separacji.


Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Zakładu Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.

Pismo wraz z załącznikami - zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego - możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych - chyba że prosisz o pomoc adwokata - wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.

Musisz uzasadnić wydatki

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów - w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu, o które występujesz do sądu (w Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia).


Uzasadnienie ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

 • potrzebach dziecka;
 • możliwościach materialnych pozwanego rodzica.


W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę: opłatę za przedszkole, ubranie, obuwie, jedzenie, zabawki, zajęcia dodatkowe, wakacje, itp. Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Opisz w uzasadnieniu sytuację rodzinną, majątkową (np. czy posiada własne mieszkanie) i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci). Jest to bardzo ważne, gdyż w celu wyliczenia jego możliwości finansowych bierze się pod uwagę dochody, które rodzic mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat.

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru - kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować:
 

Dołącz wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wraz z pozwem warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby ojciec dziecka utrudniał płacenie alimentów (np. sprzedając część majątku). Wówczas to sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 złotych, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.
 

[content:0_17962,0_1028,2_1326,1_4019:GALGallery]
 
 
Doładuj
Przeładuj