Pozew o alimenty - wzór

Chcesz złożyć pozew o alimenty? Sprawdź ważne wskazówki i wydrukuj wzór wniosku o alimenty.

W Polsce nawet co trzecie dziecko wychowuje się bez jednego mamy lub taty. Niestety w wielu z tych przypadków rodzic przestaje uczestniczyć nie tylko w wychowaniu, ale i w jego utrzymywaniu. Może to doprowadzić do trudnej sytuacji materialnej rodzica, który został sam z dzieckiem. Polskie prawo umożliwia wystąpienie do sądu o alimenty od niepłacącego dobrowolnie rodzica. Pierwszym krokiem, który podejmie rodzic sprawujący faktyczną opiekę nad dzieckiem, powinno być ustalenie, do jakiego sądu należy złożyć pozew.

Jak napisać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty na dziecko trzeba umieścić:

 • miejscowość i datę
 • adres sądu rejonowego, do którego kierowany jest wniosek
 • dane powoda (nazwisko i adres)
 • dane pozwanego (nazwisko i adres)
 • miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz, dzień miesiąca, do którego pieniądze mają być wpłacane oraz sposób płatności
 • uzasadnienie - opis okoliczności, które wyjaśniają starania o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka)
 • informacje o załącznikach i dowodach
 • własnoręczny podpis
Do pozwu o alimenty koniecznie trzeba dołączyć:
 • załączniki i dowody (odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zarobkach, rachunki za wydatki na dziecko)
 • odpis dla osoby pozwanej
Pozew możesz złożyć do sądu rejonowego:
 • w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania,
 • wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka).
Uwaga, osoba wnosząca pozew o alimenty jest zwolniona z kosztów sądowych.

Kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować:

 
alimenty, pozew o alimenty, wzór pozwu o alimenty, wniosek o alimenty, alimenty na dziecko
 
Redakcja poleca: Zaproszenie do Internetowej Szkoły Rodzenia
Przygotuj się z nami do porodu i macierzyństwa. Zapraszamy do Internetowej Szkoły Rodzenia mamotoja.pl!

Jak wyliczyć kwotę alimentów?

W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia, dlatego niezwykle ważne jest uzasadnienie. Miesięczny koszt utrzymania dziecka (opłata za przedszkole, ubranie, obuwie, jedzenie, zabawki) należy podzielić na pół i pomnożyć przez 12 miesięcy. W ten sposób możesz obliczyć roczną kwotę alimentów ("wartość przedmiotu sporu"). W uzasadnieniu należy zwięźle opisać sytuację rodzinną, majątkową i zawodową, rodzica, który ma płacić alimenty. Jest to ważne, gdyż do wyliczeń przyjmuje się bowiem dochody, które rodzic mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje.

Zobacz także: Jak walczyć o alimenty dla swojego dziecka?

Co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Jeśli mimo wyroku sądu rodzic nie płaci albo płaci nieregularnie, trzeba złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna, a dłużnik nie ma dochodów ani żadnego majątku, który można zlicytować, trzeba wystąpić o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Ale uwaga! Przysługuje ono tylko tym dzieciom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto miesięcznie.

Zobacz także:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Idą Święta!

Dziecięce problemy