Alimenty bez rozwodu
fot. Adobe Stock

Jak złożyć pozew o alimenty: niezbędne dokumenty + wzór pozwu [2020]

Pozew o alimenty składa się, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, niełożącego na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności.
Monika Karbarczyk

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możesz wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem w celu uzyskania pieniędzy jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów. Podpowiadamy, jak krok po kroku to zrobić.

Spis treści:

Co musi zawierać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać:

 • miejscowość i datę;
 • adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;
 • dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);
 • miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz;
 • datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;
 • uzasadnienie  opis okoliczności wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty;
 • informacje o załącznikach i dowodach;
 • własnoręczny podpis.


Pozew o alimenty musisz złożyć do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimenty lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy ojciec dziecka mieszka daleko lub za granicą). Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat.
Redakcja poleca: Bezpieczna samochodowa podróż z maluchem [LIVECZAT Z EKSPERTAMI]
Jakie są zasady przewożenia dzieci samochodem? Co robić, aby rodzinne podróże były bezpieczne i wygodne? I wreszcie – jak wybrać najlepszy fotelik? Na te i inne pytania młodych rodziców odpowiadali podczas liveczatu na profilu fb „Mamo To Ja” eksperci: Kamil Kasiak, ratownik medyczny oraz Tomasz Świergolik, przedstawiciel firmy Marko, doradca w zakresie fotelików samochodowych. Obejrzyjcie nasz film!

Dokumenty niezbędne do pozwu o alimenty

Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach;
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;
 • rachunki za wydatki na dziecko;
 • odpis pozwu i załączników;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);
 • odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście razem) lub orzeczenia o separacji.

 

Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Zakładu Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.


Pismo wraz z załącznikami zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla pozwanego)  możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych  chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.
e-book Odporność dziecka konsultacja dr P. Grzesiowski

Uzasadnienie kwoty wpisanej w pozwie o alimenty

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu), o które występujesz do sądu. W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia.


Uzasadnienie ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

 • potrzebach dziecka;
 • możliwościach materialnych pozwanego rodzica.


W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka, biorąc pod uwagę: opłatę za przedszkole, ubranie, obuwie, jedzenie, zabawki, zajęcia dodatkowe, wakacje, itp. Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Opisz w uzasadnieniu sytuację rodzinną, majątkową (np. czy posiada własne mieszkanie) i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci). Jest to bardzo ważne, gdyż w celu wyliczenia jego możliwości finansowych bierze się pod uwagę dochody, które rodzic mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Wzór pozwu o alimenty

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego modelu. Kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:

Pozew o alimenty: wzór

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wraz z pozwem warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby ojciec dziecka utrudniał płacenie alimentów (np. sprzedając część majątku). Wówczas to sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 złotych, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.

Zobacz także:

Oceń artykuł

Ocena 5 na 11 głosy

Zobacz także

Popularne tematy