GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Pracownia Oświatowa

Ulica: ul. Za Cytadelą 121
Miasto: Poznań
Telefon: (0-61) 820 11 12
Strona www: www.mdknr2.edu.pl
Opis: Pracownię tworzą: Pracownia Terapii Zajęciowej, Pracownia Imprez, Gabinet Wychowania Estetycznego. Cele, które realizujemy: kształtujemy umiejętność pożytecznego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego, upowszechniamy różne formy aktywności artystycznej i naukowej poprzez teatr, literaturę, plastykę, sztukę użytkową, muzykę i taniec, przygotowujemy świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki poprzez wiedzę o sztuce i kontakt z dziełem sztuki, rozwijamy i doskonalimy zdolności i talenty w wybranej przez uczestnika dziedzinie sztuki, promujemy osiągnięcia wychowanków, kształtujemy u wychowanków tożsamość narodową i regionalną opartą na tradycji i ciągłości kulturowej, wspomagamy działania szkoły i rodziny w zakresie edukacji estetycznej i wychowania.