W ciąży do pracy: co musisz wiedzieć?

Obawiasz się, że ciąża źle wpłynie na twoją karierę zawodową? Poznaj swoje prawa, a nie będziesz już czuła się bezbronna.
Magdalena Drab
prawa ciężarnej, prawa ciężarnej w pracy, praca a ciąża, praca i ciąża
fot. Fotolia.pl
Przede wszystkim pamiętaj, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zaistnieją przyczyny, które uzasadniałyby zwolnienie. Wówczas może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z twojej winy. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest możliwe tylko w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy, w której pracujesz. Przepisy te nie działają jednak, gdy jesteś zatrudniona na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca.

W sytuacji, kiedy zostałaś zatrudniona na umowę o pracę na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, a umowa ta wygasałaby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wówczas ulega ona przedłużeniu aż do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się tylko wtedy, gdy zastępujesz pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nie przemęczaj się

Pracodawca nie ma prawa zatrudniać ciężarnej kobiety w godzinach nadliczbowych ani w nocy. Wbrew własnej woli nie możesz też zostać delegowana poza stałe miejsce pracy. Te same przepisy odnoszą się również do pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do momentu ukończenia przez nie czterech lat. Ponadto jeśli twoje zdrowie nie pozwala na pracę, zwolnienia lekarskie w okresie ciąży są płatne. Przysługuje ci 100-procentowy zasiłek chorobowy niezależnie od tego, jak długo pozostawałaś na zwolnieniu.
Redakcja poleca: Zaproszenie do Internetowej Szkoły Rodzenia
Przygotuj się z nami do porodu i macierzyństwa. Zapraszamy do Internetowej Szkoły Rodzenia mamotoja.pl!

To jest niedozwolone

Na rozmowie wstępnej prowadzący rekrutację nie ma prawa zapytać cię, czy jesteś w ciąży. Takie działanie nie jest chronione prawem, dlatego pracodawca nie może zaskarżyć ani zwolnić ciężarnej, która na rozmowie kwalifikacyjnej skłamała, mówić, że nie spodziewa się dziecka.

Kobieta w ciąży nie powinna być narażona na ciężką pracę fizyczną, pracę w nocy ani w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki (promieniowanie czy środki toksyczne). Jeżeli jednak charakter twojej pracy wymaga obecności w porze nocnej, musisz wiedzieć, że pracodawca na okres twojej ciąży jest zobowiązany zmienić rozkład czasu pracy, tak byś mogła wykonywać swoje zadania w innych godzinach. Jeśli jest to niemożliwe, powinnaś zostać przeniesiona do innej pracy lub zwolniona na czas ciąży. Pamiętaj, że w takim przypadku cały czas masz prawo do otrzymywania dotychczasowego wynagrodzenia! Przysługuje ci też dodatek wyrównawczy, gdyby zmiana warunków pracy wiązała się z obniżeniem dochodów.
Doładuj
Przeładuj