GRY
 
 

Prawa samotnej matki

Sama wychowujesz dziecko? Sprawdź, co ci się należy i na jaką pomoc możesz liczyć.

Urlopy dla samotnej mamy

Jako samotna matka masz prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w normalnym wymiarze. W swoim zakładzie pracy powinnaś zgłosić chęć wykorzystania dwóch dni do opieki nad dzieckiem, które będziesz mogła wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego (po upływie roku, niewykorzystane, przepadną).

Możesz również złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, jeśli tylko twoje zarobki kwalifikują cię do tego typu pomocy; musisz przedstawić zaświadczenie o dochodach za zeszły rok z Urzędu Skarbowego.

Jeśli twoje dochody są niskie, możesz wystąpić o przyznanie pomocy finansowej do ośrodka opieki społecznej, odpowiedniego do twojego miejsca zamieszkania.

Masz prawo do ewentualnej opieki nad dzieckiem w czasie jego choroby.
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

Refundacje dla samotnej matki

Możesz też liczyć na tzw. refundacje kosztów na opiekę dla dziecka do momentu ukończenia przez nie 7 lat; uzyskasz refundacje:
  • jeżeli zostaniesz skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie
  • na okres do sześciu miesięcy, jeżeli podjęłaś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
Refundacja nie może przekroczyć połowy kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Nie przysługuje też w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wspólne rozliczanie samotnej matki z dzieckiem

Możesz rozliczać się z Urzędem Skarbowym wspólnie z dzieckiem; wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli dziecko nie ma skończonych 25 lat i pobiera naukę w szkole wyższej, wystarczy jednak, aby dziecko tylko przez część roku spełniało warunek wiekowy; poza tym pamiętaj, że wspólne rozliczanie może mieć miejsce, jeśli dziecko w danym roku podatkowym nie uzyskało żadnych dochodów (z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku).

Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Warto przeczytać

Zainspiruj się najnowszymi trendami