tata, ciąża, kobieta w ciąży
fot. Fotolia

Wyniki głosowania w konkursie na historię ciążowo-porodową (edycja lutowa)

Startujemy z kolejną edycją konkursu na "Prawdziwe historie ciążowo-porodowe". Tym razem chciałybyśmy was prosić o napisanie prac na temat "Tata na porodówce". Zapraszamy!
tata, ciąża, kobieta w ciąży
fot. Fotolia
Znamy już wyniki głosowania w edycji lutowej "Konkursu na prawdziwe historie ciążowo-porodowe". Zwyciężczynią została pani Agnieszka S., autorka opowiadania "Prawdziwe historie: syn czy córka? Oto jest pytanie!". Ta praca została oceniona najwyżej przez użytkowników i otrzymała średnią ocen: 4.16.
Laureatce serdecznie gratulujemy!

Bardzo dziękujemy wszystkim za nadesłane prac na konkurs. Wszystkie były bardzo ciekawe. Niestety część musieliśmy odrzucić z przyczyn formalnych - miały za małą liczbę znaków lub były napisane nie na temat.

Poniżej lista wszystkich zakwalifikowanych do głosowania prac.

Prawdziwe historie: zdał egzamin z bycia tatą - Anny Duszczyk
Prawdziwe historie: twardziel na porodówce - Eweliny Rybickiej
Prawdziwe historie: bardziej ode mnie zmęczył się na porodówce - Sylwii Grzelak
Prawdziwe historie: o mało mu nie złamałam ręki - Eweliny Durko-Niemiec
Prawdziwe historie: syn czy córka? Oto jest pytanie! - Agnieszki S. (I miejsce w głosowaniu)
Prawdziwe historie: mąż panikował, musiałam wezwać karetkę - Magdaleny Koziatek-Łoniewskiej
Prawdziwe historie: elegantka na porodówce - Wioli Babiarz
Prawdziwe historie: dzięki mężowi czułam się pewnie i bezpiecznie - Agaty Zazulak
Prawdziwe historie: czułam jak wali mu serce z emocji - Sabiny Kozielec
Prawdziwe historie: po porodzie nie chciał nas spuścić z oka - Laury Urbańskiej
Prawdziwe historie: w ciężkich chwilach miałam wsparcie męża - Michalina Tajak
Prawdziwe historie: wbijałam mu paznokcie w skórę - Magdaleny Poświat
Prawdziwe historie: instynkt ojcowski od dnia porodu - Joanny Wasyliszyn
Prawdziwe historie: najczulszy tata na świecie - Agnieszka Kozieł
Prawdziwe historie: jak czekaliśmy na naszą córkę - Jarosław Kin
Prawdziwe historie: byłem tak zestresowany, że nie myślałem trzeźwo - Jakub
Prawdziwe historie: walczyli o życie naszego dziecka - Lidii Gonery
Prawdziwe historie: Kubuś pojawił się przed czasem - Joanny Soplik
Prawdziwe historie: zamiast na piknik pojechaliśmy na porodówkę - Magdaleny Bażyk
Prawdziwe historie: w ostatniej chwili zdecydował się na rodzinny poród - Magda Gruza
Prawdziwe historie: każdej kobiecie polecam poród z mężem przy boku - Paulina
Prawdziwe historie: podczas porodu lampa spadła mi na głowę - Marty Kozłowskiej

Nagroda

Nagrodą w tej edycji jest siedmiocalowy tablet Lenco CoolTab-70 z kolorową ochronną obudową, z systemem Android™ 4.0, 4GB pamięcią wewnętrzną (rozszerzalną do 32 GB) i pre-instalowaną aplikacją Kido’z (dzięki niej dziecko będzie miało dostęp tylko do zabezpieczonej zawartości). *

Redakcja poleca: Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"
Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"

Zasady udziału w konkursie:

  1. Aby wziąć udział w konkursie „Prawdziwe historie ciążowo-porodowe”, należy napisać tekst na podany przez redakcję temat na minimum 2500 znaków ze spacjami (około 1 strony w wordzie) i nie więcej niż 4500 znaków ze spacjami, i wysłać go na adres: redakcja@babyonline.pl do 25 lutego 2015 r. z dopiskiem w tytule maila "Prawdziwe historie - konkurs". Mile widziane są również zdjęcia, choć nie jest to warunek konieczny. 
  2. Temat prac w tej edycji (lutowej) to "Tata na porodówce".
  3. Wszystkie nadesłane prace (spełniające warunki konkursu - patrz pkt. 1) zostaną opublikowane na Babyonline.pl w serwisie Ciąża i poród najpóźniej do 2 marca 2015 r.
  4. 2 marca rozpocznie się głosowanie na najlepszą historię (lista prac zostanie opublikowana w artykule konkursowym).
  5. Laureatem lutowej edycji konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najlepszą oceną stanowiącą stosunek oceny do liczby oddanych głosów. Głosowanie będzie trwało do 8 marca.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

*Specyfikacja tabletu
Wyświetlacz 7" (18 cm) TFT 16:9/ Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli/ Android™ 4.0/ Wi-Fi (802,11 b/g/n)/ Ekran dotykowy z wirtualną klawiaturą/ Procesor/CPU: Allwinner A13, 1,2 GHz/ Pamięć RAM: 512 MB DDR3/ 4 GB wbudowanej pamięci/ Przednia kamera z 0,3 megapikselami/ Funkcja E-book/ G-sensor/ Obsługa zewnętrznego USB 3G Dongle/ Odtwarzanie micro USB & micro SD/ Połączenia: micro USB port; czytnik kart pamięci micro SD do 32GB, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
W zestawie: kabel przedłużający z gniazdem USB/ kabel USB, zasilacz AC/ silikonowa osłona. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Prawdziwe historie ciążowo-porodowe" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: 7-calowy tablet Lenco CoolTab-70.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony i przeprowadzony na stronie internetowej Babyonline.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał 6.02.2015 r. do 8.03.2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy do 12.03.2014 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs będzie polegać na przesłaniu historii z okresu ciąży i/lub porodu na zadany przez redakcję temat napisanej na co najmniej 2500 znaków ze spacjami i nie więcej niż 4500 znaków ze spacjami, która po opublikowaniu zostanie poddana ocenie użytkowników Babyonline.pl.
3.2. Laureatem konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najlepszą oceną, będącą stosunkiem oceny do liczby oddanych głosów. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.4. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.5.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureat zostanie wyłoniony do 12.03.2014 roku.
4.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty e-mailowej do 12.03.2014 roku.
4.3. W wypadku, gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10% na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy redakcja@babyonline.pl w treści podając nazwę konkursu
"Prawdziwe historie ciążowo-porodowe"
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Prawdziwe historie ciążowo-porodowe"
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 11 głosy

Zobacz także

Popularne tematy