GRY
 
 
Był lekarzem ginekologiem-położnikiem, twórcą polskiego modelu szkoły rodzenia. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. promocją porodu naturalnego.