Romb to figura geometryczna – czworokąt, który ma boki równej długości. Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym i dzielą go na równe połowy. Punkt przecięcia przekątnych wyznacza środek okręgu wpisanego w romb. Suma miar dwóch kolejnych kątów wewnętrznych równa się 180 stopni. Romb jest równoległobokiem, ale potocznie często nazywa się go „kopniętym kwadratem”.

Reklama

Co to jest pole rombu?

Pole rombu to powierzchnia wyodrębniona konturami figury. Pole rombu równa się iloczynowi długości boku i długości wysokości. Aby obliczyć pole powierzchni rombu, można także pomnożyć przez siebie długości przekątnych tego rombu, a otrzymany wynik podzielić przez 2.

Jak obliczyć pole rombu? Wzór

Aby obliczyć pole rombu, wystarczy dane podstawić pod odpowiedni wzór. Jeśli w zadaniu posiadamy takie dane jak długość boku i wysokość, możemy posłużyć się poniższym wzorem: P=a*h, gdzie:

P – pole rombu,
a – długość boku,
h – wysokość rombu (odległość między przeciwległymi bokami poprowadzona pod kątem prostym).

Jak policzyć pole rombu za pomocą przekątnych? Wzór

Znając długość przekątnych, pole rombu można także obliczyć za pomocą wzoru P = ½*d1*d2, gdzie:

Zobacz także

P – pole rombu,
d1 – długość krótszej przekątnej,
d2 – długość dłuższej przekątnej.

pole rombu - wzór
wiki commons / Michael Angelkovich

Źródło: wiki commons / Michael Angelkovich

Jak obliczyć pole rombu: przykłady

Przykład 1: Długość boku rombu wynosi 6 cm, a jego wysokość 4 cm. Oblicz pole powierzchni rombu.

P = a*h
P = 6*4
P = 24 cm2

Odpowiedź: Pole rombu wynosi 24 cm2.

Przykład 2: Obwód rombu wynosi 28 cm, a jego wysokość 8 cm. Oblicz pole powierzchni rombu.

W pierwszej kolejności należy obliczyć, ile wynosi bok rombu. Znając obwód, możemy to obliczyć w prosty sposób:
O = 4*a
a = O:4
a = 28:4
a = 7 cm

P = a*h
P = 7*8
P = 56 cm2

Odpowiedź: Pole rombu wynosi 56 cm2.

Przykład 3: Oblicz pole rombu, którego przekątne mają długości 5 i 12 cm

P = ½*d1*d2
P = ½*5*12
P = 30 cm2

Odpowiedź: Pole rombu wynosi 30 cm2.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama