Avent, butelka

Zgłoś się i przetestuj butelkę Avent Natural!

Rozwiąż proste zadanie konkursowe i przetestuj szklaną butelkę Philips Avent.
Magdalena Drab

Oto laureaci:

 1. Marta A., Leśno
 2. Małgorzata B., Tomaszów Mazowiecki
 3. Dorota B., Jastrzębie Zdrój
 4. Katarzyna B., Kolbuszowa
 5. Paulina B., Czarne
 6. Malwina Ch., Gorzów
 7. Katarzyna G., Gdańsk
 8. Magdalena F., Dąbrowa Górnicza
 9. Katarzyna J., Terespol
 10. Monika J., Słupsk
 11. Marika K., Pleszew
 12. Katarzyna K., Bydgoszcz
 13. Paulina K., Drawsko Pomorskie
 14. Sara K., Kraków
 15. Martyna M., Przemyśl
 16. Izabela M., Gorczyn
 17. Krystyna M., Gniezno
 18. Katarzyna O., Sobocisko
 19. Piotr P., Gliwice
 20. Katarzyna P., Nowy Sącz
 21. Marta P., Szczecin
 22. Anna P., Gołdap
 23. Dana R., Miastko
 24. Katarzyna S., Strzelce Opolskie
 25. Jan S., Ulhówek
 26. Elżbieta S., Białystok
 27. Sylwia U., Myszków
 28. Anna W., Chęciny
 29. Natalia W., Sandomierz
 30. Agata Z., Nowogrodziec 

***

Uwaga! Mamy do przetestowania 30 szklanych butelek Philips Avent Natural model SCF671/17!
Redakcja poleca: Jak wybrać butelkę do karmienia niemowlaka - film
Zobacz, jak powinna wyglądać butelka dostosowana do potrzeb małego dziecka. Ekspert podpowiada, jak utrzymać butelkę w czystości.

Nagrody:

Autorzy 30 najciekawszych wypowiedzi będą mieli okazję przetestować szklaną butelkę Philips Avent z serii Natural model SCF671/17 o pojemności 120 ml. 
 

 

Co trzeba zrobić?

Dokończ zdanie: "Karmienie butelką to dla mnie..."

Wypełnij formularz i... czekaj na wyniki!

Karmienie butelką

Butelka Natural jest naszą najbardziej innowacyjną i technologicznie zaawansowaną butelką, dzięki której karmienie jest bardziej naturalne, zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka. Jest to butelka idealna dla mam chcących kontynuować naturalne karmienie, ponieważ smoczek wzorowany na kobiecej piersi ułatwia dziecku zaakceptowanie naprzemiennego karmienia butelką i piersią. Twoje dziecko może korzystać z dobrodziejstw matczynego pokarmu, nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu.
 
Nie ma nic lepszego od karmienia piersią. Jeśli jednak zdecydujesz się karmić butelką, to Philips Avent, na podstawie swojego 30-letniego doświadczenia klinicznego w dziedzinie żywienia niemowląt, zaoferuje Ci rozwiązania najlepiej przystosowane do Twoich potrzeb.

Naturalny sposób karmienia butelką

Nasza nowa butelka Natural łączy karmienie butelką i piersią. Smoczek przypominający kształtem pierś ułatwia naturalny chwyt, a wyjątkowe i wygodne płatki zapewniają miękkość i elastyczność. Innowacyjny system antykolkowy sprawia, iż jest to nasza najbardziej naturalna butelka.

Karmienie nową szklaną butelką Philips Avent z serii Natural przypomina naturalne podawanie pokarmu oraz pomaga łączyć karmienia piersią i butelką.
 
Marka Philips Avent, która pierwszą butelką wprowadziła w 1984 roku, nawiązuje do swojej długoletniej tradycji i teraz prezentuje nową szklaną butelkę do karmienia z serii Natural. Butelki Natural dzięki szerokiemu smoczkowi kształtem przypominającemu kobiecą pierś, a także wygodnym płatkom sprawiają, że dziecko ssie w niemal identyczny sposób jak z piersi. Naturalny kształt butelki ułatwia dziecku chwycenie smoczka oraz pomaga połączyć karmienie butelką i piersią, dzięki czemu mamy mogą dłużej karmić naturalnie, zapewniając dzieciom cenny pokarm.
 
Nowa butelka jest wykonana z materiału najwyższej jakości – szkła borokrzemowego, z którego produkuje się naczynia laboratoryjne. Szkło borokrzemowe jest materiałem niewykorzystywanym nigdy wcześniej, natomiast w pełni nadaje się do recyclingu. Dzięki wysokiej jakości materałowi szklana butelka jest odporna na wysokie temperatury oraz szok termiczny. Dzięki temu może być przechowywana w lodówce, a nastepnie podgrzewana i jest także odpowiednia do sterylizacji. Ponadto butelka jest odporna na uderzenia i upadek.

Szklana butelka z serii Natural wyposażona jest w ulepszony system antykolkowy. Podwójny zaworek umieszczony w butelce Philips Avent z serii Natural redukuje dyskomfort podczas karmienia, ponieważ odprowadza powietrze do butelki, a nie do brzuszka dziecka. Zapobiega również przeciekaniu, zapewniając udane, niczym niezakłócone karmienie.
 
Unikalny, ergonomiczny kształt butelki sprawia, że nawet dziecięce rączki mogą ją łatwo chwycić i trzymać z dowolnej strony, a butelka dopasowuje się do rosnących potrzeb dziecka. Szklana butelka dostępna jest w dwóch rozmiarach 240 ml (dla niemowląt powyżej pierwszego miesiąca) oraz 120 ml (przeznaczona już dla noworodków). Dodatkowo szklana butelka z serii Natural jest kompatybilna z gamą produktów Natural.
 
Nowa butelka z serii Natural jest łatwa w napełnianiu i myciu dzięki szerokiej szyjce. Można ją także bezpiecznie myć w zmywarce.

Dowiedz się więcej na Philips AventREGULAMIN TESTU "Testowanie Philips Avent butelki"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem testu pod nazwą " Testowanie Philips Avent butelki " (dalej zwanego "Testem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").
1.2. Przyrzekającym nagrody w Teście jest Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa (dalej zwany "Przyrzekającym nagrody").
1.3. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Testu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html
1.5. Uczestnikiem Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Testu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów są:
1) 30 x butelka szklana Philips Avent Natural butelka SCF671/17 120 ml o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych;
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
2. ZAŁOŻENIA TESTU
2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 24.07.2015 na stronie internetowej https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html
2.2. Test będzie trwał w dniach od 24.07.2015 do 7.08.2015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń.
2.3 Rozwiązanie Testu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html w terminie nie później niż do dnia 14.08.2015
3. ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1. Test będzie polegać na odpowiedzi na pytanie otwarte: Karmienie butelką to dla mnie...
3.2. W celu wzięcia udziału w Teście uczestnik powinien:
1) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
2) udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytanie konkursowe: Karmienie butelką to dla mnie... (dalej zwanej "Odpowiedzią");
3) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku "Wyślij";
3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Teście tylko jeden raz.
3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja wybierze 30 najlepszych Odpowiedzi. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.5. Laureatami Testu w liczbie 30 zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej "Laureatami". Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.6. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Teście , jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.7. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.8. W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Odpowiedzi: prawa do nieoznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora; prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności (jeśli ma zastosowanie).
3.9. Do dnia 31.08.2015. Testerka otrzyma wiadomość z prośbą o zamieszczenie swojej opinii o testowanym Produkcie w Katalogu Produktów.
3.10. W przypadku, jeżeli Testerka nie zamieści recenzji, o której mowa w ust. 3.8, lub nie wypełni ankiety, o której mowa w ust. 3.9 i 3.10, będzie zobowiązana do zwrotu Produktu Testowego.
3.11. Recenzje umieszczone w Katalogu Produktów przez Testerki nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Testerki oświadczają, że dysponują prawami do przedmiotowych recenzji. Testerki, które umieszczą recenzje w Katalogu Produktów , ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Organizatora w związku z tymi recenzjami.
3.12. Testerki, o których mowa w pkt 3.3 przeniosą autorskie prawa majątkowe do recenzji na Organizatora w trybie art. 921 K.C.

3.13. Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Testu przez Organizatora.
3.14. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru nagrody.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 14.08.2015 r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej na stronie internetowej https://mamotoja.pl/wygraj-i-przetestuj-butelke-avent-natural,konkursy-artykul,17898,r1.html najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Testu.
4.3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Testu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@edipresse.pl , lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Test Philips Avent testowanie butelki".
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy