recepta, apteka, recepta farmaceutyczna
fot. Adobe Stock

Recepta farmaceutyczna: kiedy i jakie leki kupisz bez lekarza? [DUŻE ZMIANY]

Farmaceuci mogą wystawiać recepty bez udziału lekarza – w czasie pandemii koronawirusa to często jedyny sposób na uzyskanie leku. Zapisy tarczy antykryzysowej precyzują, kto otrzyma receptę od farmaceuty i jakich leków nie może on przepisać.
Magdalena Drab
recepta, apteka, recepta farmaceutyczna
fot. Adobe Stock
Recepta farmaceutyczna to recepta na lek wystawiona przez farmaceutę, który posiada prawo do wykonywania zawodu. W ramach tarczy antykryzysowej wprowadzono kilka zmian m.in. w systemie ochrony zdrowia – farmaceuci zyskują nowe uprawnienia, a pacjenci – ułatwienia w dostępie do leków. Przepisy, które mają pomóc w przeciwdziałaniu i zwalczaniu epidemii koronawirusa, weszły w życie 1 kwietnia 2020.

Recepta farmaceutyczna – kiedy?

Do tej pory przepisy dawały farmaceutom z prawem do wykonywania zawodu możliwość wystawiania recept farmaceutycznych w nagłych przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu chorego. Określenie „nagłe przypadki" sprawiało wiele trudności, bo farmaceuci często obawiali się samodzielnie oceniać stopień zagrożenia zdrowia pacjenta i brać na siebie odpowiedzialność za skutki działania przepisanego leku. W ustawie z 31 marca 2020 użyto jedynie sformułowania, że „farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”. Daje to większą swobodę w wystawianiu recept.
Redakcja poleca: Znany dziennikarz: Te dzieci w przyszłości odkryją nowe leki. A my skorzystamy! [WIDEO]
Twoje dziecko choruje częściej niż inne? Skoro tak, to nie tylko je lecz, ale też spróbuj zainteresować nauką. Wśród noblistów i odkrywców wielu było takich, którzy chorowali jako dzieci - mówi Wojciech Mikołuszko, dziennikarz i popularyzator nauki.

Recepta farmaceutyczna – dla kogo?

Poza pacjentami, których zdrowie jest zagrożone, receptę farmaceutyczną mogą otrzymać także członkowie rodziny farmaceuty oraz sami wystawiający. 
  • Recepta farmaceutyczna pro familia – to recepta wystawiona dla członka rodziny, czyli małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnego lub powinowatego w linii prostej (w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty)
  • Recepta farmaceutyczna pro auctore – recepta farmaceutyczna wystawiona przez farmaceutę dla siebie samego

Uwaga! Na receptach farmaceutycznych pro auctore i pro familia nie trzeba podawać przyczyny ich wystawiania.

Recepty farmaceutyczne wystawiane są w formie elektronicznej (e-recepta), chyba że farmaceuta nie ma dostępu do systemu (forma papierowa podlega ewidencjonowaniu).
Na recepcie farmaceutycznej farmaceuta umieszcza m.in. dane pacjenta (trzeba podać PESEL i adres), własne dane oraz informacje na temat leku wraz ze sposobem dawkowania.

Uwaga! Jeśli farmaceuta nie może ustalić tożsamości pacjenta, może wpisać na recepcie oznaczenie "NN".

Recepta farmaceutyczna – na jakie leki?

Nowa ustawa zniosła ograniczenia dotyczące wielkości i liczby opakowań leków, jakie farmaceuta może wydać pacjentowi – nie obowiązuje już zapis, zgodnie z którym mogło to być tylko „jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej”. Wg przepisów zawartych w tarczy antykryzysowej farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną na:
  • taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która jest niezbędna pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania
  • taką ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego, która jest przeznaczona do 60-dniowego stosowania (ale wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego).

Na jakie leki nie otrzymasz recepty farmaceutycznej?

  • produkty lecznicze zawierające środki odurzające
  • produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy