Regulamin akcji "Podaj dalej"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą „Podaj dalej” (dalej zwanego: „Podaj dalej”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora.
1.4. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5 W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, realizatorów, sponsorów Akcji oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Akcji, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU


2.1.Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2.2.Akcja polega na opublikowaniu na łamach miesięcznika "Mamy Radzą Mamom" danych osób, które chcą uczestniczyć w Akcji. Uczestnicy akcji podają informacje o rzeczach zdatnych do użytku, dopuszczonych do obrotu, bez wad fizycznych i prawnych (np. zabawki, książki, wózki, ubrania), którymi chcą podzielić się z innymi uczestnikami Akcji.
2.3.Uczestnicy Akcji przesyłają w.w. rzeczy do siebie nawzajem, a nie do Siedziby redakcji miesięcznika "Mamy Radzą Mamom". Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy nadesłanych bez swojej zgody do siedziby Wydawnictwa, nie ma obowiązku ich odsyłania. Osoby, które przesłały w ten sposób rzeczy, powinny odebrać je na swój koszt. Ewentualnie Organizator Akcji może zwrócić rzeczy do nadawcy (na koszt nadawcy).
2.4.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, adres mailowy będą przetwarzane przez Organizatora Akcji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do Akcji i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Akcji. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
3.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
Redakcja poleca: Jak zrobić kalendarz adwentowy z papieru?
Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić kalendarz adwentowy z papieru, dobrze trafiłaś. Nasz jest łatwy do wykonania i efektowny, bo złoty! Dzięki kalendarzowi adwentowemu dziecku łatwiej jest czekać na gwiazdkę i prezenty. Znikające kolejne okienka kalendarza ułatwiają zrozumienie, ile jeszcze dni zostało do świąt i sprawiają, że ten czas nie dłuży się aż tak strasznie.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Popularne tematy