GRY
 
 

Regulamin konkursu "Bajki dla brzuszka"

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy uważnie przeczytać Regulamin!

Zasady konkursu:

1. Konkurs „Bajki dla brzuszka” zostanie przeprowadzony na forum babyonline.pl.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Merck sp. z o.o.

3. Konkurs będzie trwał przez trzy miesiące oraz będzie podzielony na trzy miesięczne edycje: pierwsza w terminie od 6 czerwca do 30 czerwca 2008, druga w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2008, natomiast trzecia od 1 sierpnia do 31 sierpnia. W każdej z edycji zostanie wybrana najpiękniejsza bajka, której autorka/autor otrzyma nagrodę główną w postaci 41-elementowej wyprawki dla dziecka oraz elektronicznej niani. Dodatkowo w każdym miesiącu zostanie wybranych 5 bajek, których autorzy/autorki otrzymają nagrody pocieszenia w postaci małego zestawu dla dziecka, składającego się z dwóch elementów. Do nagród dołączone zostaną produkty firmy Merck sp. z o.o. - Feminatal 800 Metafolin® i Feminatal 400 Metafolin® + DHA.

4. Bajki nadesłane przez internautów/internautki będą oceniane przez konkursowe jury, złożone z Redakcji babyonline.pl.

5. Propozycje nie związane tematycznie z konkursem nie będą brane pod uwagę lub mogą być usunięte przez moderatora forum.

6. Jury podejmie decyzję odpowiednio 7 lipca (odnośnie pierwszej edycji konkursu), 7 sierpnia (odnośnie drugiej edycji konkursu) i 5 września (odnośnie trzeciej edycji konkursu) oraz prześle informacje do osób nagrodzonych na prywatną skrzynkę na forum, z prośbą o podanie adresu wysyłki nagród. Nagrody wyślemy pocztą po uzyskaniu danych adresowych zwycięzców.

7. Osoby, które w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą swoich danych do Redakcji, tracą prawo do nagrody.

8. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, które dostępne są już w Internecie, na innych serwisach będą dyskwalifikowane.

9. Prawa autorskie majątkowe do odpowiedzi nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, prosimy poinformować o tym fakcie Redakcję za pośrednictwem skrzynki mailowej: redakcja@babyonline.pl.

11. Laureaci Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie bajek zgłoszonych do Konkursu, jeżeli te stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z Konkursem oraz na ich opublikowanie na łamach czasopism parentingowych Organizatora (Edipresse Polska S.A.) lub w formie książeczki, broszury, w tym stanowiącej dodatek do tych czasopism, w okresie 5 lat od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że: (i) akceptuje niniejszy Regulamin, (ii) zgłoszone przez niego bajki są jego własnego autorstwa i jako ich twórcy, przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do bajki, w tym prawo swobodnego rozporządzania bajką oraz (iii) bajka nie narusza praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
Redakcja poleca: Zobacz, jak Anna Dereszowska znalazła talent w sobie i co odkryła u swojej córki! [WIDEO]
"Szkoliłam rysunek, bo miałam być architektem" – mówiła aktorka podczas spotkania w Akademii 5.10.15. Zdradziła jedną ważną rzecz, która pomogła jej znaleźć klucz do tego, co chce w życiu robić!

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj